peter schunckstraat heerlerbaan

HogerOP Heerlerbaan

In Heerlerbaan renoveren we vier hoogbouwflats met in totaal 492 woningen. Dit worden betaalbare, levensloopbestendige en energievriendelijke woningen in een parkachtige en veilige omgeving.

Het grootschalige renovatieproject, waarbij we de hoogbouwflats van Heerlerbaan verbeteren, heet ‘HogerOP Heerlerbaan’. Deze naam heeft twee betekenissen. Het wonen in deze comfortabele en energievriendelijke woningen (energielabel A/B) bovenop Heerlerbaan brengt de bewoner straks letterlijk op grote hoogte. Daarnaast bieden we met speciale voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en ontmoeten vooral ook oudere inwoners van Heerlerbaan de mogelijkheid om in hun geliefde wijk een volgende, hogere stap in hun woon carrière te zetten. Deze ambitie was voor IBA een reden om ‘HogerOP Heerlerbaan’ aan te wijzen als IBA Attention project.

peter schunckstraat heerlerbaan

De locatie

De hoogbouwflats liggen aan de rand van Heerlerbaan. Dichtbij zowel mooie natuur- en wandelgebieden als supermarkten, scholen, de bibliotheek en het openbaar vervoer. Voor veel inwoners van Parkstad fungeren de hoge flats als ‘landmark’. Vanaf grote afstand zie je, dáár is Heerlerbaan.

Voor wie

Vanwege de ruimte, de ligging en de goede bereikbaarheid zijn de flats aan de Peter Schunckstraat geliefd bij alle leeftijden. Bij de renovatie investeren we in meer comfort, lagere energielasten en een mooiere uitstraling voor de 50 jaar oude flats. Een veilige omgeving met een betere toegankelijkheid. En in speciale voorzieningen waardoor senioren en bewoners die zorg of ondersteuning nodig hebben, langer thuis kunnen blijven wonen. Zo hebben we bij de flats het Wijkpunt Peter Schunck gebouwd. Van hieruit organiseert Meander de thuiszorg en thuishulp voor de wijk. Ook worden hier gezellige activiteiten georganiseerd. Elke woning krijgt daarnaast moderne communicatiemiddelen die ‘digitaal ontmoeten’ en ‘zorg op afstand’ mogelijk maken.

Partners

Dit grootschalige renovatieproject is tot stand gekomen in samenwerking met de HBV Hoogbouw en vele bewoners. Smeets Bouw voert het project uit. Meander, Alcander en vrijwilligers uit de buurt helpen mee bij het organiseren van zorg, ondersteuning en activiteiten voor bewoners.

Project

In 2016 is de renovatie van flat 3 gestart. Daarna volgen de flats 1, 2 en 4. Het gehele project duurt tot medio 2018.

Projectleider

Voor meer informatie over HogerOP Heerlerbaan kunt u contact opnemen met Paul Leufkens, via: (045) 404 86 00 of paulleufkens@wellernet.nl

Links

Meer informatie over HogerOP Heerlbaan
Actueel nieuws over HogerOP Heerlerbaan
Meer informatie over het Wijkpunt Peter Schunck
Meer informatie over IBA