gezellig samenzijn

Welzijn en zorg in uw buurt

Omdat Weller haar klanten graag een handje helpt, vermelden we op deze pagina een aantal organisaties die u kunnen helpen op het gebied van welzijn en zorg.

Parkstad Zorgwijzer

Ziet u soms ook door de bomen het bos niet meer in het ingewikkelde zorglandschap van tegenwoordig? U bent niet de enige! Veel (oudere) mensen hebben er moeite mee hun weg te vinden in de veelheid aan voorzieningen, wetten en regels in de zorg. Of u nu op zoek bent naar zorg voor uzelf of - als mantelzorger - voor iemand anders. U wilt bijvoorbeeld weten welke mogelijkheden er zijn, onder welke voorwaarden en of de zorg vergoed wordt. Cicero Zorggroep, MeanderGroep en Sevagram hebben daarom een telefonisch informatiepunt ingericht. Om u te helpen.
Meer weten, klik dan op de onderstaande link.

Naar de website van Parkstad Zorgwijzer


Meander Groep

Zorg met aandacht, dat is wat de mensen van Meander Groep doen. Goede zorg leveren, maar net dat beetje extra. Niet omdat het moet, maar omdat we het niet meer dan normaal vinden. Zij zijn een brede organisatie, actief in de zogeheten intramurale en extramurale zorg, paramedische en preventieve dienstverlening, met een totaalpakket van maatschappelijke dienstverlening en services. Met andere woorden: zij leveren vrijwel alle soorten zorg.

Naar de website van Meander Groep


Cicero Zorggroep

Cicero Zorggroep ondersteunt ouderen en mensen met een beperking om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Op deze website treft u informatie aan over de wijze waarop Cicero Zorggroep u van dienst kan zijn.

Naar de website van Cicero Zorggroep
 

Sevagram

Sevagram geeft u alle informatie over de totaal elf verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Heerlen en omgeving. In de zorgcentra van Sevagram gaat het om wonen met een stevige steun in de rug, maar wél met behoud van eigen initiatief, zelfstandigheid en identiteit.

Naar de website van Sevagram
 

Alcander

Alcander organiseert al jaren tal van activiteiten en diensten voor ouderen vanaf 55 jaar, woonachtig in de gemeente Heerlen. De algemene doelstelling hierbij is om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te laten wonen en leven.

Naar de website van Alcander
 

samen sporten

CMWW

De stichting CMWW (Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk) is ontstaan uit de fusie tussen: Het Centrum voor Maatschappelijk Werk Brunssum – Onderbanken en de stichting Welzijnswerk Brunssum. Het koofdkantoor is gevestigd aan de Pr. Beatrixstraat 1a te Brunssum. Het werkgebied omvat de gemeenten Brunssum en Beekdaelen (Schinveld).

Naar de website van CMWW
 

Ouderenwelzijn Brunssum

De Stichting Ouderenwelzijn Brunssum levert een bijdrage aan het behoud van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen in hun eigen omgeving. Hun site geeft een uitgebreid overzicht van hun aanbod.

Naar de website van Ouderenwelzijn Brunssum

 

Seniorenweb

SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Uitgangspunt is dat dit voor én door ouderen gebeurt. Deze overzichtelijke website is een ideaal vertrekpunt voor een ontdekkingsreis over het Wereld Wijde Web en een veilige haven om weer terug te keren. Bezoekers kunnen er terecht voor nieuws, leerzame tips en doorverwijzingen over onderwerpen, zoals Computer en Internet, Vrije Tijd, Geld & Wonen en Gezond Leven.

Naar de website van Seniorenweb

 

Mondriaan Zorggroep

De geestelijke gezondheidszorg voor de inwoners van Zuid-Limburg is bij Mondriaan in goede handen. Samen met andere organisaties richten wij ons op het handhaven en verbeteren van de geestelijke gezondheid en de kwaliteit van leven.

Naar de website van Meander Zorggroep

 

Stichting Radar

Radar ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking. In de regio Zuid-Limburg helpen we cliënten hun leven te leiden zoals zij dat wensen. Persoonlijk welbevinden staat daarbij centraal. Ongeacht de situatie, er is altijd een voorziening van Radar dichtbij. Radar biedt ondersteuning op het gebied van wonen, dagbesteding, arbeid, vrijetijdsbesteding, kortdurende opvang (logeren) en ondersteuning thuis. Uitgangspunten zijn altijd de hulpvraag en de wensen van de cliënt.

Naar de website van Stichting Radar

 

Rimo

RIMO is een instelling voor Opvang, Zorg en Activering. Naast het aanbod Maatschappelijke Opvang levert RIMO zorgproducten in het kader van de AWBZ aan kwetsbare personen, te weten: verpleging, verzorging en op maat gesneden vormen van woontraining, -begeleiding en activering gericht op zinvolle dagbesteding - en het vergroten van de kans op werk.

Naar de website van Rimo