gezellig samenzijn

Wonen op maat

Weller helpt u graag als het gaat om welzijn en zorg. Wij brengen u met de juiste welzijnsinstelling of zorgaanbieder in contact. Schroom niet om ons vragen te stellen die over welzijn en zorg gaan. Ook ontwikkelt en voert Weller een verbeterprogramma uit op de bestaande woningen, en werken we aan nieuwbouwprojecten voor zorgvragende doelgroepen.

Zelfstandig kunnen blijven wonen

Ongeveer de helft van onze klanten behoort tot de groep senioren. Leeftijd op zichzelf zegt nog niets over de behoefte aan zorg. Toch kun je in zijn algemeenheid wel stellen, dat vergrijzing leidt tot een grotere vraag naar welzijn, zorg en specifieke woonvormen.

Iedereen in Nederland is het erover eens dat mensen - ook wanneer ze meer zorg nodig hebben - zolang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en zo zelfredzaam mogelijk moeten zijn. Wonen, welzijn en zorg zijn daarbij de belangrijkste terreinen, die niet meer los van elkaar te zien zijn.

Vanuit het wonen ligt er een belangrijke taak voor Weller. Weller is immers een maatschappelijke organisatie, zeker voor mensen die meer zorg nodig hebben, en met beperkingen functioneren. Op de woningmarkt zijn er voor hen weinig of minder keuzemogelijkheden.

gezellig samenzijn


Een woning op maat via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Klanten die zich wat moeilijker kunnen verplaatsen in hun eigen woning, kunnen we helpen door aanpassingen aan te brengen. Denk aan beugels, een douchezitje of een verhoogd toilet. Zaken waarmee het wonen een stuk prettiger wordt. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er subsidie te krijgen. Dat wordt geregeld via de gemeente. Er komt een arbeidsdeskundige bij u kijken en hij of zij bepaalt samen met u welke aanpassingen er nodig zijn. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u subsidie. Als u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met het WMO-loket van uw gemeente.

  • Gemeente Heerlen 14 045
  • Gemeente Brunssum (045) 527 86 30
  • Gemeente Beekdaelen (088) 450 2000

Wellergemak

Weller ontwikkelt ook nieuwe diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Een van deze diensten is ‘Wellergemak’. Zoals de naam het al zegt, biedt Weller met deze dienst gemak aan. Dit doen we samen met de Meandergroep. Wellergemak bestaat uit een boodschappendienst, maaltijdservice, hulp bij administratie, allerlei activiteiten, etc. Op dit moment vindt er een proefproject plaats in de wijken Heerlerbaan en Schandelen.

Meer weten over dit project?

Download hier de Wellergemak folder

Meer informatie op andere sites?

Graag helpen wij u een handje bij het zoeken naar informatie over welzijn en zorg. Hiervoor hebben we voor uw gemak een aantal organisaties op onze site geplaatst.

Naar de links over Wonen, Welzijn en Zorg