inzien publicaties

Beleidszaken en jaarrekeningen

Weller is een transparante organisatie. Onze activiteiten staan beschreven in verschillende jaarstukken en beleidsnotities. Zo publiceren we het jaarverslag, het visitatierapport en bijvoorbeeld het Strategisch Beleidsplan 2022 - 2026 waarin de koers staat voor de komende jaren. Speciaal voor uw gemak is daar ook een korte versie van.

Nieuwsgierig geworden naar onze beleidszaken? Bekijk hier onze plannen:
Strategisch beleidsplan 2022-2026 Publieksversie
Klokkenluidersregelement 2023
Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2022
Strategisch beleidsplan 2022-2026
Protocol cameratoezicht 2021
Rapportage visitatie maatschappelijke prestaties Weller 2020
Bestuurlijke beschouwing visitatie maatschappelijke prestaties 2020
Gedrag- en integriteitscode 2019
Integriteitsbeleid 2018
Milieubeleidsplan 2009
Service Level Agreement 2008
Ken je zelf rapport 2008
Statuten Stichting Weller Wonen 2018
Reglement klachtencommissie 2019
Privacy Statement 2021 
Samenwerkingsovereenkomst Weller-Huurderskoepels 2017

Jaarrekeningen

• 2023
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

• 2022
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

• 2021
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

• 2020
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

• 2007 t/m 2019
Naar het archief