inzien publicaties

Beleidszaken en jaarrekeningen

Weller is een transparante organisatie. Onze activiteiten staan beschreven in verschillende jaarstukken en beleidsnotities. Zo publiceren we het jaarverslag, het visitatierapport en bijvoorbeeld het Strategisch Beleidsplan 2017/2020 waarin de koers staat voor de komende jaren. Speciaal voor uw gemak is daar ook een korte versie van.

Nieuwsgierig geworden naar onze beleidszaken? Bekijk hier onze plannen:
Strategisch beleidsplan 2017-2020
Rapportage visitatie maatschappelijke prestaties Weller 2020
Bestuurlijke beschouwing visitatie maatschappelijke prestaties 2020
Gedrag- en integriteitscode 2019
Integriteitsbeleid 2018
Klokkenluidersregelement 2018
Milieubeleidsplan 2009
Service Level Agreement 2008
Ken je zelf rapport 2008
Statuten Stichting Weller Wonen 2018
Reglement klachtencommissie 2019
Privacy Statement 2018
Samenwerkingsovereenkomst Weller-Huurderskoepels 2017

Jaarrekeningen

• 2019
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

• 2018
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

• 2017
Samenvatting 2017
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

• 2016
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

• 2015
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

• 2014
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV
Maatschappelijke prestaties

• 2013
Jaarrekening
Jaarverslag

• 2012
Jaarverslag en Jaarrekening

• 2011
Jaarverslag en Jaarrekening

• 2010
Jaarverslag en jaarrekening
Jaarrekening Weller Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoedontwikkeling BV
Jaarrekening Weller Energie BV

2009
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen
Jaarrekening Weller Wonen Holding BV
Jaarrekening Weller Vastgoed Beheer BV
Jaarrekening Weller Vastgoedontwikkeling BV
Jaarrekening Weller Energie BV

2008
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen

• 2007
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Weller Wonen