wellerij Heerlen

Woonruimte bemiddeling

Wij vinden het belangrijk dat al onze huurders prettig wonen in het huis en de buurt die bij hen past. Kandidaat-huurders nodigen wij daarom altijd uit voor een persoonlijk gesprek in onze Wellerij.

Een huis dat past

Weller vindt het belangrijk dat onze huurders in een woning wonen die niet alleen qua woonwensen maar ook financieel past. Bij het toewijzen kijken we daarom naar leeftijd en gezinssamenstelling, maar ook naar inkomen en recht op huurtoeslag.

Europese Richtlijn

Woningcorporaties zijn als maatschappelijke organisatie verplicht de woningen toe te wijzen aan huishoudens met een 'laag inkomen' (de doelgroep). Corporaties mogen 7,5% vrij toewijzen. Dit percentage mag echter worden verhoogd naar maximaal 15%. Als corporatie moeten wij hierover dan afspraken maken met de gemeente en huurdersorganisaties en dit vastleggen in de prestatie-afspraken. In dat geval moet er dus minimaal 85% van de woningen naar de doelgroep. Weller heeft met de gemeente Beekdaelen, Brunssum en Heerlen afgesproken om gebruik te maken van die extra ruimte. 

Vrijkomende woningen met een maximale huur tot € 879,66 worden in het kader van de zogenaamde Europese Richtlijn als volgt toegewezen:

 

Huishoudtype

Inkomen

Toewijzen

Doelgroep

Eenpersoonshuishouden

Tot € 47.699

Minimaal 85%

Meerpersoonshuishouden

Tot € 52.671

Geen doelgroep

Alle huishoudtypes

Hoger dan doelgroepgrenzen

Maximaal 15%

Passend toewijzen

Aan de andere kant moet Weller woningzoekenden die in aanmerking komen voor huurtoeslag qua huurprijs een ‘passende’ woning toewijzen. Dat heet ‘passend toewijzen’.

  • Voor 1 en 2 persoonshuishoudens is dat een woning met een maximale huur van € 650,43.
  • Voor grotere huishoudens is dat een woning met een maximale huur van € 697,07.
  • Vrijstelling in het kader van niet passend toewijzen voor AOW gerechtigden met vermogen (€ 140.213,- voor 1 persoon, € 177.301,- voor meer persoons huishouden). En mogen dus een woning huren boven de genoemde maximale huurprijzen.

Zo kunnen we voorkomen dat de woonlasten voor onze huurders te hoog worden. Op basis van uw inkomen ziet u dus meteen welke woningen tot uw mogelijkheden behoren.

 

Inschrijven bij Weller

 

> Naar de informatie over het inschrijven bij Weller

> Naar de voorbeeldwoningen van Weller