vergaderen

Visitatie 2020

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft een visitatiestelsel samengesteld waarmee individuele woningcorporaties worden beoordeeld op hun maatschappelijke prestaties. Pentascope heeft van september tot en met november 2020 een onderzoek uitgevoerd naar het maatschappelijk presteren van Weller. Dit onderzoek vond plaats conform het visitatiestelsel 6.0.

Het verheugt ons dat de Visitatiecommissie de stappen die Weller de afgelopen jaren heeft gezet, terugziet in de positieve beoordeling van de belanghouders. Ook ervaren we vanuit de visitatie dat maatschappelijke projecten worden omarmd zoals Maankwartier, Oude Egge en de verduurzaming van de 50 jaar oude hoogbouwflats in Heerlerbaan. 

Wilt u meer weten over de laatste visitatie van Weller?

Download hier de rapportage visitatie maatschappelijke prestaties Weller
Download hier de Bestuurlijke beschouwing visitatierapport maatschappelijke prestaties Weller