samenwerken

Partners

In ‘wonen’ liggen grote maatschappelijke opgaven! Daar is iedereen het wel over eens. De bijdrage van Weller is hierbij onmisbaar. Wij kiezen bewust voor deze rol en hebben een sterke innerlijke drive om maatschappelijk goed te presteren.

Maatwerk

We onderkennen dat de aanpak van vraagstukken op dit terrein zonodig om ‘maatwerk’ vraagt. En daarvoor laten wij bestaande werkwijzen en organisatievormen los. Zo creëren wij samen met maatschappelijke partners een geschikte ‘vorm’ bij ieder vraagstuk. Dat vergt overleg, samenwerking en wederzijdse bindende prestatieafspraken.

Partnership

Partnerschip komt bij Weller tot uiting in het centraal stellen van vraagstukken uit de samenleving die er toe doen! Het gezamenlijk definiëren, besluiten, aanpakken en evalueren daarvan. Maar ook in de kwaliteit van de onderlinge relatie, die wordt gekenmerkt door volledige openheid en wederzijds vertrouwen. U als partner bent belangrijk voor Weller en een kritieke succesfactor bij de uitvoering van haar strategie.

samenwerken


Als partner is het belangrijk inzicht te hebben in de strategie en het beleid van Weller. Daarom hebben we een aantal belangrijke uitingen voor u op een rijtje gezet:

Prestatieafspraken met gemeenten
> Prestatieafspraken met gemeente Heerlen 2024
> Prestatieafspraken met gemeente Heerlen meerjarig
> Prestatieafspraken met gemeente Brunssum 2024
Prestatieafspraken met gemeente Brunssum meerjarig
> Prestatieafspraken met gemeente Beekdaelen 2024
> Prestatieafspraken met gemeente Beekdaelen meerjarig

Diverse beleidsstukken
> Jaarverslagen
> Strategisch beleidsplan 2022-2026
>
Rapportage visitatie maatschappelijke prestaties 2020
> Bestuurlijke beschouwing visitatie maatschappelijke prestaties 2020
> Gedrag- en integriteitscode 2019
> Milieubeleidsplan 2009
> Service Level Agreement 2008
> Ken je zelf rapport 2008
> Statuten 2018