Huurachterstand

Als u de huur niet op tijd kunt betalen, is het belangrijk dat u niet lang afwacht maar dit zo snel mogelijk aan een incassomedewerker van Weller doorgeeft. Samen kunnen we bekijken wat het probleem is en een oplossing zoeken. Zo voorkomt u dat de achterstand oploopt en u misschien ook nog extra kosten moet betalen.

Wat gebeurt er als u de huur niet op tijd betaalt?

  • In de 1e week na het verstrijken van de maand die u niet heeft betaald, ontvangt u een herinnering.
  • Na het verstrijken van de volgende maand ontvangt u de tweede herinnering. Dit is een aanmaning.
  • Heeft u na het verstrijken van de tweede maand nog steeds niet betaald, dan ontvangt u een aanmaning. Aan deze sommatie zijn extra incassokosten verbonden, als u niet op tijd betaalt of een betalingsregeling treft. Deze extra kosten komen bovenop de huurachterstand.
  • Bij drie maanden huurachterstand zijn wij genoodzaakt om een deurwaarder in te schakelen. Dat doen wij ook als u drie keer of vaker niet op tijd uw huurachterstand betaalt. De extra kosten die wij moeten maken voor het inschakelen van de deurwaarder zijn voor uw rekening. Let op: de extra kosten van een deurwaarder zijn erg hoog en moet u altijd betalen, de schuld loopt zo snel op.

Wist u dat…

Wij huurders met een betaalachterstand van meer dan 30 dagen moeten melden bij de gemeente? De gemeente neemt dan contact met u op. Dat is zo afgesproken volgens de wet Vroegsignalering. Die moet ervoor zorgen dat vroege signalen worden opgepikt bij mensen die mogelijk financiële problemen hebben, maar die nog niet zo ernstig zijn dat zij zelf hulp zoeken. De bedoeling is om te voorkomen dat schulden uit de hand lopen.

Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat bij Weller of de gemeente (Sociaal Buurt Team) aangeven. In dat geval zal er geen actie worden ondernomen. (Als u bij de gemeente bezwaar heeft gemaakt zonder dat Weller dat weet, zal een eventuele melding door Weller niet meer zichtbaar worden bij de gemeente).

boekhouding


Een betalingsregeling treffen

Als u op tijd hulp inschakelt kunt u een betalingsregeling met Weller treffen. Bij de hoogte van deze regeling houden wij rekening met uw inkomen en gezinssituatie. Hoe eerder u aan de bel trekt, des te beter wij u dus kunnen helpen.

Wilt u een betalingsregeling treffen?

Neem dan contact op met onze afdeling incasso.
Bel (045) 404 86 00

Of ga naar MIJNweller, uw persoonlijke omgeving waar u dit via het internet digitaal kunt aanvragen.

Hulp bij schulden

Heeft u meer schulden, dan kunnen we u in contact brengen met schuldhulpverlening. In Heerlen werken we hiervoor samen met Bureau Schuldhulpverlening (14 045). In Brunssum en Schinveld werken we hiervoor samen met het CMWW (088 - 455 25 00). De hulpverleners kunnen advies geven en als dat mogelijk is met uw schuldeisers een regeling treffen, waarmee u zo snel mogelijk van uw schulden af bent. Wij vinden altijd samen een oplossing. Trek daarom zo snel mogelijk aan de bel.