Huurachterstand

Als u de huur niet op tijd kunt betalen, is het belangrijk dat u niet lang afwacht maar dit zo snel mogelijk aan een incassomedewerker van Weller doorgeeft. Samen kunnen we bekijken wat het probleem is en een oplossing zoeken. Zo voorkomt u dat de achterstand oploopt en u misschien ook nog extra kosten moet betalen.

Wat gebeurt er als u de huur niet op tijd betaalt?

  • In de 1e week na het verstrijken van de maand die u niet heeft betaald, ontvangt u een herinnering.
  • Na het verstrijken van de volgende maand ontvangt u de tweede herinnering. Dit is een aanmaning.
  • Heeft u na het verstrijken van de tweede maand nog steeds niet betaald, dan ontvangt u een aanmaning. Aan deze sommatie zijn extra incassokosten verbonden, als u niet op tijd betaalt of een betalingsregeling treft. Deze extra kosten komen bovenop de huurachterstand.
  • Bij drie maanden huurachterstand zijn wij genoodzaakt om een deurwaarder in te schakelen. Dat doen wij ook als u drie keer of vaker niet op tijd uw huurachterstand betaalt. De extra kosten die wij moeten maken voor het inschakelen van de deurwaarder zijn voor uw rekening. Let op: de extra kosten van een deurwaarder zijn erg hoog en moet u altijd betalen, de schuld loopt zo snel op.
boekhouding


Een betalingsregeling treffen

Als u op tijd hulp inschakelt kunt u een betalingsregeling met Weller treffen. Bij de hoogte van deze regeling houden wij rekening met uw inkomen en gezinssituatie. Hoe eerder u aan de bel trekt, des te beter wij u dus kunnen helpen.

Wilt u een betalingsregeling treffen?

Neem dan contact op met onze afdeling incasso.
Bel (045) 404 86 00

Of ga naar MIJNweller, uw persoonlijke omgeving waar u dit via het internet digitaal kunt aanvragen.

Hulp bij schulden

Heeft u meer schulden, dan kunnen we u in contact brengen met schuldhulpverlening. In Heerlen werken we hiervoor samen met Bureau Schuldhulpverlening (14 045). In Brunssum en Schinveld werken we hiervoor samen met het CMWW (088 - 455 25 00). De hulpverleners kunnen advies geven en als dat mogelijk is met uw schuldeisers een regeling treffen, waarmee u zo snel mogelijk van uw schulden af bent. Wij vinden altijd samen een oplossing. Trek daarom zo snel mogelijk aan de bel.