Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is een toezichthoudend orgaan. Zij letten op de volkshuisvestelijke prestaties, maar ook op zaken zoals de kwaliteit van dienstverlening en de bedrijfsvoering.

Amanda Schuitemaker
Amanda Schuitemaker
Lid Raad van Commissarissen
bert debie
Bert Debie
Voorzitter Raad van Commissarissen
Felicitas Crutzen
Felicitas Crutzen
Lid Raad van Commissarissen
maarten oomes
Maarten Oomes
Lid Raad van Commissarissen
paul geraets
Paul Geraets
Lid Raad van Commissarissen
rien hommes
Rien Hommes
Lid Raad van Commissarissen

Diverse informatie Bestuur en Raad van Commissarissen

Beloningsbeleid en beloning bestuur (zie jaarverslag 2016 pag 39)
Rvc reglement
Honorering (bezoldiging) Raad van Commissarissen (zie jaarverslag 2016 pag 17)
Rooster van aftreden leden van Raad van Commissarissen (zie jaarverslag 2016 pag 13)