Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is een toezichthoudend orgaan. Zij letten op de volkshuisvestelijke prestaties, maar ook op zaken zoals de kwaliteit van dienstverlening en de bedrijfsvoering.

Amanda Schuitemaker

Irene Thuis
Lid Raad van Commissarissen
maarten oomes

Maarten Oomes
Lid Raad van Commissarissen
paul geraets

Paul Geraets
Voorzitter Raad van Commissarissen
Amanda Schuitemaker

Rachelle Rijk
Lid Raad van Commissarissen
Amanda Schuitemaker

Ronald Frins
Lid Raad van Commissarissen

Diverse informatie Bestuur en Raad van Commissarissen

RvC reglement
Honorering (bezoldiging) Raad van Commissarissen (zie jaarverslag 2022 pag. 56)
Rooster van aftreden leden van Raad van Commissarissen (zie jaarverslag 2022 pag. 53)
Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie 2016
Reglement Auditcommissie 2019
Reglement Vastgoedcommissie 2018