realtor-3182376_1280.jpg

Waarom huurverhoging?

Net als voor uw eigen huishouden, is het voor Weller zo dat inkomsten en uitgaven in evenwicht moeten zijn. Dit geldt zeker voor de langere termijn. Onze inkomsten bestaan uit huuropbrengsten. De uitgaven bestaan uit onderhoudskosten voor de woningen, verduurzaming van de woningen en het slopen van oude woningen die dan weer door nieuwbouw vervangen worden. Verder zijn er ook nog rente en aflossingen, personeels- en administratiekosten, belastingen, verzekeringen enzovoorts.

Landelijke ontwikkelingen

De huur mag ieder jaar in juli worden aangepast. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. Dit jaar mogen de huurprijzen van sociale huurwoningen per 1 juli 2024 verhoogd worden met maximaal 5,8%. Dit percentage wordt tot en met 2025 gekoppeld aan de loonontwikkeling. Voor woningen in de vrije sector geldt vooralsnog, in afwachting van wijziging in wetgeving per 1 mei 2024, een maximale huurverhoging van 5,5%.

Hoe gaat Weller per 1 juli 2024 met de huurverhoging om?

Naast het beleid van de overheid, probeert Weller de huur zo betaalbaar mogelijk te houden. Voordat de huurverhoging wordt vastgesteld, kijken we naar de verhuurbaarheid, de investeringen die nodig zijn in onder andere verduurzaming en hoe de woonlasten zich ontwikkelen.

Wij verhogen per 1 juli 2024 de huur voor de meeste woningen met 5,1%. Hiermee blijven we onder de maximaal toegestane huurprijsaanpassing. Opnieuw voeren we geen inkomensafhankelijke huurverhoging door voor huurders in een sociale huurwoning met een hoog (midden)inkomen.

Voor garages en parkeerplaatsen geldt een huurverhoging van 5,8%. Voor woningen in de vrije sector is dit 5,5% en voor kamers, woonwagens en standplaatsen 5,1%.

Overleg huurderskoepels

De plannen voor de huurverhoging zijn overlegd met de huurderskoepels. Dit zijn: Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (stadsdeel Heerlen-Centrum), Huren en Wonen (stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel stadsdeel Heerlerbaan. Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich uit te spreken over het nieuwe, meerjarig huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging.

Ontvangt u huurtoeslag?

Dan hoeft u de nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Weller zal dat voor u doen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging, kunt u schriftelijk bezwaar bij ons maken vóór 1 juli 2024. ​​​​

 

Eenmalige huurverlaging in 2024

Mocht u in 2023 niet in aanmerking zijn gekomen voor een verlaging van de huurprijs, dan kunt u in 2024 de eenmalige huurverlaging alsnog aanvragen als er sprake is van een laag inkomen en hoge huur. Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op deze pagina.

VoorzieningenWijzer

Het kan lastig zijn om te weten of u recht hebt op huurtoeslag, zorgverzekering en lagere energiekosten. De VoorzieningenWijzer biedt hulp. In een gratis gesprek bekijken we samen of u mogelijk recht hebt op voorzieningen waar u nog geen gebruik van maakt, zoals gemeentelijke regelingen of toeslagen. Interesse? Neemt u gerust contact op met ons Klanten Contact Center via 045 – 404 86 00.

consulenten team_06112021_001.jpg
Onze collega's helpen u graag besparen

Jaarlijkse huurverhoging 2024