Disclaimer

Wellernet.nl en MijnWeller vallen onder beheer van Weller. Het gebruik van Wellernet.nl en MijnWeller betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

Inhoud

Wellernet.nl en MijnWeller worden met grote zorg samengesteld. Ook wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Weller behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van Wellernet.nl en MijnWeller. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van Wellernet.nl en MijnWeller contact op te nemen met ons Klanten Contact Centrum: 045 - 404 86 00.

Aansprakelijkheid

Weller kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op Wellernet.nl en MijnWeller of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op Wellernet.nl en MijnWeller worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van Wellernet.nl en MijnWeller. Weller is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Auteursrecht

Het is de gebruiker van Wellernet.nl en Mijn Weller niet toegestaan de inhoud van Wellernet.nl en MijnWeller te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Weller.

MijnWeller

Via MijnWeller wordt ook invulling gegeven aan het recht van inzage en wijziging, dat u heeft op grond van de privacywetgeving. MijnWeller is alleen toegankelijk voor u met uw eigen wachtwoord.

Privacy beleid

Weller hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van Wellernet.nl en MijnWeller. We gaan dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens van klanten en bezoekers. Weller houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke eisen rondom de privacy. In het privacy beleid dat u op Wellernet.nl en MijnWeller kunt vinden, zijn de interne spelregels over de omgang met persoonsgegevens opgesteld. De spelregels in dit privacybeleid verduidelijken de kaders waarbinnen Weller persoonsgegevens verwerkt. Weller behoudt zich het recht voor om, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).