surfen op internet

Een woning van Weller huren

Weller wil mensen die op zoek zijn naar een woning zo goed en zo snel mogelijk helpen. Om dit zo makkelijk mogelijk te maken verhuurt Weller al haar huurwoningen via www.thuisinlimburg.nl. Dit is een digitaal platform waar je als actief woningzoekende op één plek kunt reageren op het woningaanbod in heel Limburg. Qua dienstverlening verandert er verder niets, u kunt gewoon langskomen in onze Wellerij of bellen met ons KCC als u vragen heeft.

Woningzoekenden schrijven zich in bij ‘Thuis in Limburg’

Het is per 1 januari 2020 niet meer mogelijk om u rechtstreeks bij Weller in te schrijven. Nieuwe woningzoekenden kunnen zich direct op www.thuisinlimburg.nl inschrijven.

Inschrijven bij Thuis in Limburg

surfen op internet


Wij helpen u graag

Sinds 1 januari 2016 hanteert de overheid het inkomensafhankelijk toewijzen van huurwoningen. Dit betekent dat niet iedereen voor elke huurwoning in aanmerking komt. Wilt u weten voor welke huurprijs u in aanmerking komt? Klik dan hieronder op de link voor de huur/inkomenstabel.

Voordat u een woning kunt huren

Zorg dat u de onderstaande documenten op tijd in huis heeft. Deze heeft u namelijk nodig als we u uitnodigen voor een gesprek. Het kan enkele dagen duren voor u de documenten van een gemeente of Belastingdienst ontvangt.

  • Inkomensverklaring 2022 of 2023 (van alle meerderjarige personen die mee verhuizen). U kunt de inkomensverklaring gratis opvragen bij de Belastingdienst via 0800 – 0543 of log in bij www.mijnbelastingdienst.nl
    met uw DigiD-code.
  • De laatste 4 loonstrookjes (van uzelf en uw eventuele medehuurder).
  • Uittreksel van het Bevolkingsregister met gezinssamenstelling en woonverleden (van uzelf en uw eventuele medehuurder). Wanneer u een woning van Weller huurt is dit niet nodig. U kunt dit uittreksel opvragen bij uw gemeente.

Indien van toepassing

  • Verhuurdersverklaring (als u nu een woning huurt). U kunt de verhuurdersverklaring opvragen bij uw eigen verhuurder. In een verhuurdersverklaring staat of u uw huur altijd netjes op tijd betaalt en of u niet voor overlast zorgt. Wij vragen nieuwe huurders altijd om een verhuurdersverklaring. Heeft u nog niet eerder een woning gehuurd of huurt u al bij Weller? Dan hoeft u niets te doen.
  • Verkoopbewijs van uw woning of hypotheekverklaring (als u een eigen woning heeft). U kunt uw hypotheekverklaring opvragen bij uw hypotheekverstrekker.
  • Beschikking bewindvoering of budgetbeheer.
  • Een actueel alimentatieoverzicht.

Urgentie

Het kan natuurlijk gebeuren dat u in een situatie terechtkomt waarin u snel een andere woning nodig heeft. Wij raden u aan dan zo snel mogelijk in te schrijven op de website van Thuis in Limburg. Hier vindt u het beschikbare woningaanbod van een groot aantal woningcorporaties in Limburg. Ook de beschikbare woningen van Weller adverteren we op Thuis in Limburg. Inschrijven is gratis en is zo gebeurd. Met een inschrijving kunt u reageren op woningen in heel Limburg.

Wanneer u dringend een woning zoekt, adviseren we u het woningaanbod te filteren op ‘eerste reageerder’ en ‘loting’. Bij het model eerste reageerder geldt dat wie het eerste reageert en aan de voorwaarden voldoet, de woning krijgt. Bij loting maakt iedereen evenveel kans. Een lange inschrijftijd is dus niet altijd nodig.

Sociale urgentie Heerlen

Samen met de gemeente hebben alle woningcorporaties in Heerlen een urgentieregeling ingesteld om mensen in sociale noodsituaties snel aan een woning te helpen. Deze regeling houdt in dat u zelf een urgentieverklaring moet aanvragen om voorrang te krijgen bij het verkrijgen van een woning. Een deskundige en onafhankelijke commissie beoordeelt uw aanvraag en kijkt of uw situatie urgent genoeg is om voor de regeling in aanmerking te komen. De urgentieregeling is vooralsnog alleen in Heerlen van toepassing. Ga voor meer informatie naar www.woonurgentieheerlen.nl 

Let op: op het internet zijn partijen actief die aanbieden om het aanvraagproces voor een voorrangsverklaring (urgentie) van u over te nemen. Deze partijen zijn géén onderdeel of partner van de woningcorporaties of de gemeenten. Het inschakelen van een tussenpartij levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt de tussenpartij een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces.

Loket Housing

Iedereen heeft recht op een (huur)woning waarin hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Loket Housing bemiddelt in het vinden van een passende woning voor mensen met een niet-standaard woonvraag. Het loket is bedoeld voor inwoners van Zuid-Limburg (vanaf 18 jaar) die op zoek zijn naar een woning en daarnaast begeleiding nodig hebben.

Naar onze voorbeeldwoningen