vergaderen

Integriteitscode en Klokkenluidersregeling

Integer en transparant handelen staat niet alleen centraal bij ons bestuur en toezicht, maar ook in de eigen organisatie. We hebben hiervoor een gedrag- en integriteitscode opgesteld, waarin wij hebben vastgelegd hoe wij werken en hoe wij omgaan met onze klanten en partners. Iedereen bij Weller werkt volgens deze code en, minstens zo belangrijk: iedereen mag ons daarover aanspreken.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Er is een landelijk Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Hier kan iedereen terecht om signalen door te geven van niet eerlijk handelen door de woningcorporatie, de medewerkers, management en bestuurders.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Tel: 088 489 00 00, anoniem melden: 070 456 38 22

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties 

Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten over uw woning of uw wijk die u gewoon bij ons kunt melden. Met deze klachten kunt u terecht bij uw consulent wijken en buurten.

klokkenluiderregeling

Weller heeft ook een klokkenluiderregeling. Dit wil zeggen dat werknemers, zonder dat het consequenties heeft voor hun rechtspositie, onregelmatigheden of misstanden op de werkvloer of in ons handelen kunnen melden bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Bij dit meldpunt kunnen ook huurders of samenwerkingspartners terecht om signalen door te geven van niet eerlijk handelen door medewerkers, het management of de bestuurder van Weller.

Hier vindt u meer informatie over:


Gedrag- en integriteitscode 2019
Integriteitsbeleid Weller 2018
Klokkenluiderregeling 2023
Aedescode