Brunssumse wijk de Oude Egge

Wijkvernieuwing Oude Egge

De Oude Egge is één van de architectonische pareltjes uit de Brunssumse mijntijd. In deze bijna 100-jarige wijk in Brunssum-Oost vervangen we 130 mijnwerkerswoningen en 10 appartementen door nieuwbouw met behoud van de oorspronkelijke uitstraling en architectuur. Na dit grootschalige herbouwproject kan de Oude Egge weer 100 jaar goed vooruit!

De Oude Egge is 100 jaar geleden ontworpen door architect Jan Stuyt (1868-1934) voor de huisvesting van de mijnwerkers van de Staatsmijn Hendrik. De wijk is opgezet in de ‘tuinstadtraditie’ met twee-onder-één-kap- en rijwoningen rond een centraal groen plein. In de loop der jaren zijn de woningen verschillende keren gerenoveerd; de laatste keer rond 2000. Sinds 2009 maakt de Oude Egge deel uit van het Beschermd Gezicht Mijnkoloniën Brunssum. Handhaving van de authentieke kenmerken en beeldkwaliteit is dan ook een belangrijk uitgangspunt bij de wijkvernieuwing.

Programma

De wijkvernieuwing omvat de sloop en herbouw van 112 huurwoningen en 18 aan te kopen koopwoningen: in totaal dus 130 koloniewoningen. Om de beeldkwaliteit van de wijk op peil te brengen worden in het verleden verkochte huurwoningen aangekocht en teruggebouwd als sociale huurwoningen. Op deze wijze ontstaat weer een aanééngesloten woningbezit van Weller. Ook worden 10 huurappartementen, die tijdens de wijkvernieuwing in de jaren ’80 zijn gebouwd, vervangen door 4 grondgebondenwoningen in de oorspronkelijke bouwstijl. Hiermee wordt het historische straatbeeld van de Hofpoelstraat en Bongardstraat weer hersteld. Naast de aankoop, sloop en nieuwbouw worden 9 huurwoningen verspreid over de wijk aan zittende huurders of bij mutatie verkocht. Bij verkoop worden afspraken gemaakt over behoud van de beeldkwaliteit/gevelrenovatie.

Het vervangende nieuwbouwprogramma bestaat uit:
- 29 levensloopbestendige woningen (21%),
- 76 compacte woningen met 2 of 3 slaapkamers voor kleine huishoudens en senioren (57%),
- 29 grote gezinswoningen met 3 of meer slaapkamers (22%).

Met deze differentiatie komen we tegemoet aan de behoefte van onze doelgroep die steeds meer uit (oudere) alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens bestaat. Om de wijkvernieuwing voor zorgbehoevende en kwetsbare huurders zorgvuldig te laten verlopen, zijn op de Tarcisiuslocatie aan de rand van de wijk 20 nieuwe zorgwoningen gebouwd.

Brunssumse wijk de Oude Egge

Woonkwaliteit en energieconcept

Bij de vernieuwing van de Oude Egge streven we naar een optimale balans tussen behoud van de oorspronkelijke beeldkwaliteit en eigentijdse woonkwaliteit en duurzaamheid. Met een beukmaat van circa 5 meter is dit geen eenvoudige opgave. Bij de nieuwbouw worden de uitbouwen, die in de loop der jaren achter de woningen zijn aangebracht, dan ook vervangen door een geheel overkapte verlenging van de oorspronkelijke woningen met circa 1.5m tot 2m. Hierdoor ontstaat op de eerste verdieping meteen ook meer ruimte voor onder andere een badkamer en tweede toilet.

Ruim een vijfde van de woningen wordt gerealiseerd als levensloopbestendige woningen, zodat ouderen en bewoners die ondersteuning nodig hebben, langer thuis kunnen blijven wonen. Deze woningen staan verspreid door de wijk zodat de mix van oude en jongere bewoners behouden blijft. Wie intensievere zorg nodig heeft, kan terecht in één van de 20 nieuwe zorgwoningen op de locatie van de voormalige Tarcisiusschool.

Bij alle woningen investeren we in meer comfort en een lager energieverbruik. Door aan te sluiten op het warmtenet van Mijnwater BV kan het projectgebied vóór 2024 van het gas af.

De locatie

De Oude Egge ligt in Brunssum-Oost, op loopafstand van het centrum van Brunssum, de recreatieve voorzieningen van het Schutterspark en de natuur van het dal van de Roode Beek. Het kloppend hart van de wijk is de brede maatschappelijke voorziening ‘Bronsheim’ met o.a. een basisschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. In de Hoeskamer (een door Weller voor de buurt beschikbaar gestelde woning) worden veel activiteiten voor en door bewoners van de Egge georganiseerd. Hier bevindt zich ook het inloop-, overleg- en informatiecentrum voor de wijkvernieuwing. En de Huurdersoverleggroep Oude Egge, die de wijkvernieuwing begeleidt, vergadert er iedere maand.

Voor wie

De Oude Egge is van oudsher een hechte arbeidersbuurt met sociale huurwoningen. In het verleden is een deel van de wijk vernieuwd, waarbij ook woningen zijn verkocht. Omdat er een grote behoefte is aan betaalbare huurwoningen voorziet het wijkvernieuwingsplan in ‘terugkoop’ van een deel van deze verspreide koopwoningen. Deze koopwoningen worden na de sloop herbouwd als sociale huurwoningen. De zittende huurders/bewoners hebben bij de start van de planvoorbereiding de garantie gekregen dat zij kunnen terugkeren naar de woning op het huidige adres. Hierbij is afgesproken dat de nieuwe huurprijs beperkt zal worden tot de lage aftoppingsgrens van € 633,25 (prijspeil 2021). Om in te spelen op de vergrijzing is er ook extra aandacht voor een ouderenvriendelijke inrichting van de woningen. Zo worden 28 hoekwoningen en een vrijstaande woning – met behoud van hun beeldkwaliteit – omgebouwd tot woningen met een gelijkvloerse woonsituatie: met woonkamer, slaapkamer, toilet en badkamer op de begane grond. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een beperking langer in de wijk blijven wonen.

Partners

Dit grootschalige wijkvernieuwingsproject is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Brunssum, de Huurdersoverleggroep Oude Egge en vele bewoners. Zij hebben meegedacht en meegetekend aan de indeling van de plattegrond van hun toekomstige woning. Satijnplus is de architect van het project, BAM voert het project uit.

Planning

De vernieuwing van de Oude Egge wordt gefaseerd uitgevoerd:
2016-2018 > Voorbereiding, planontwikkeling en terugkoop van 18 koopwoningen.
2019-2021 > Fase 1: sloop en vernieuwing van het oude hart van de wijk, het Eggeplein en de Voorstraat.
2021-2022 > Fase 2 & 3 bloksgewijze sloop en vernieuwing van de woningen aan de Steenbergstraat, Molenstraat, Bongardstraat en Hofpoelstraat/Oranjestraat.
 

Projectleiding

Voor meer informatie over de wijkvernieuwing Oude Egge kunt u contact opnemen met:
- Hans van der Broeck, projectleider
  06 - 205 474 39 of hansvdbroeck@wellernet.nl
- Bert van Ogtrop, procesmanager
  06 -117 259 22 of bvogtrop@gmail.com

Links

Factsheet
Kaartenboek
Planning
Presentaties
Perspublicaties