Molenwei Schandelen

Renovatie Molenwei in Heerlen

In de Heerlense wijk Schandelen renoveren we 172 appartementen en een kantoorgebouw in appartementencomplex Molenwei. De verbeteringen die we gaan doorvoeren vinden plaats op het gebied van energiebesparing, wooncomfort en uitstraling. Ook worden de entrees vernieuwd om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren. Na deze renovatie kunnen de woningen in Molenwei, die vooral erg geliefd zijn bij senioren, weer jaren vooruit.

Het project

Het appartementencomplex Molenwei is in 1973 gebouwd. Op dit moment voldoen de woningen met name op energetisch vlak niet meer aan de eisen van deze tijd. Vooral de isolatie van de aluminium kozijnen en de gevel is beperkt. Dat gaat veranderen. We voorzien de buitengevels van een laag isolatie met wit stucwerk en vervangen alle buitenkozijnen door nieuwe houten kozijnen met een 3-laagse isolerende beglazing. De woningen krijgen een nieuwe voordeur en in overleg met de bewoners wordt de schuifdeur naar het balkon vervangen door een naar buiten draaiende deur. Ook treffen we voorbereidingen die het mogelijk maken dat het complex in de toekomst ‘van het gas’ kan. Na de renovatie voldoen de appartementen gemiddeld aan energielabel B; dat is nu nog gemiddeld energielabel F. Een hele vooruitgang!

Behalve de energieprestatie gaan we de uitstraling en toegang naar de woningen verbeteren. De trappenhuizen en gangen worden fris geschilderd. Aan de balkonzijde komen nieuwe hekwerken met glas. Alle buiten- en binnendeuren worden voorzien van elektrische deurautomaten. In en rond het gebouw wordt energievriendelijke LED-verlichting aangebracht. En in elke woning wordt een nieuwe video-intercom aangesloten.

Tot slot wordt de entree naar het complex aangepakt. Hier komt een nieuwe hal met een wachtruimte waar bewoners rustig op de taxi kunnen wachten. Bij de entree bevindt zich straks het kantoor van de wijk- en complexbeheerder. Hier komt ook een ruimte voor het stallen en laden van scootmobiels.

molenwei_06112021_007.jpg

Een kijkje nemen?

In Molenwei 216 is een modelwoning ingericht. Wilt u alvast een kijkje nemen? Neem dan contact op met Nancy Jehne via 045 - 40 48 600.

De locatie

Molenwei is een geliefd appartementencomplex voor senioren. Het ligt aan de rand van Schandelen, dichtbij het centrum van Heerlen. In het appartementencomplex is het Dienstencentrum Molenwei gevestigd. Vanuit dit dienstencentrum worden verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor de wijk georganiseerd. Ook kunnen bewoners uit de wijk en uit Molenwei hier deelnemen aan gezellige activiteiten.


Voor wie

Molenwei maakt het woningaanbod in Schandelen compleet met woningen voor senioren en mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Partners

De renovatieplannen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de Bewonersvereniging Molenwei (BVM) en de gemeente Heerlen. Het ontwerp is van Teeken Beckers Architecten uit Amstenrade. De uitvoering van de renovatie is in handen van Smeets Bouw BV uit Maastricht. Deze aannemer heeft veel ervaring met het renoveren en verduurzamen van hoogbouwflats. 

Planning

De renovatie is in het voorjaar van 2020 gestart en zal circa 1,5 jaar duren.

Projectleider

Voor meer informatie over de renovatie en verduurzaming van de Molenwei in Heerlen kunt u contact opnemen met Sven Lennertz: (045) 404 86 00 of SvenLennertz@wellernet.nl.

Nieuwsbrieven