Molenwei Schandelen

Renovatie Molenwei in Heerlen

In de Heerlense wijk Schandelen hebben we 172 appartementen en een kantoorgebouw in appartementencomplex Molenwei gerenoveerd. Er zijn verbeteringen doorgevoerd op het gebied van energiebesparing, wooncomfort en uitstraling. Ook zijn de entrees vernieuwd om de toegankelijkheid van het gebouw te verbeteren. Na deze renovatie kunnen de woningen in Molenwei, die vooral erg geliefd zijn bij senioren, weer jaren vooruit.

Het project

Het appartementencomplex Molenwei is in 1973 gebouwd. Voor de renovatie voldeden de woningen met name op energetisch vlak niet meer aan de eisen van deze tijd. Vooral de isolatie van de aluminium kozijnen en de gevel was beperkt. Dat is veranderd. We hebben de buitengevels voorzien van een laag isolatie met wit stucwerk en hebben alle buitenkozijnen vervangen door nieuwe houten kozijnen met een 3-laagse isolerende beglazing. De woningen hebben een nieuwe voordeur gekregen en in overleg met de bewoners is de schuifdeur naar het balkon vervangen door een naar buiten draaiende deur. Ook treffen we voorbereidingen die het mogelijk maken dat het complex in de toekomst ‘van het gas’ kan. Na de renovatie voldoen de appartementen gemiddeld aan energielabel B; dat was gemiddeld energielabel F. Een hele vooruitgang!

Behalve de energieprestatie is ook de uitstraling en toegang naar de woningen verbeterd. De trappenhuizen en gangen zijn fris geschilderd. Aan de balkonzijde zijn nieuwe hekwerken met glas geplaatst. Alle buiten- en binnendeuren zijn voorzien van elektrische deurautomaten. In en rond het gebouw is energievriendelijke LED-verlichting aangebracht. En in elke woning wordt een nieuwe video-intercom aangesloten.

Tot slot is de entree naar het complex aangepakt. Hier is een nieuwe hal gekomen met een wachtruimte waar bewoners rustig op de taxi kunnen wachten. Bij de entree bevindt zich straks het kantoor van de wijk- en complexbeheerder. Hier komt ook een ruimte voor het stallen en laden van scootmobiels.

molenwei_06112021_007.jpg

Een kijkje nemen?

In Molenwei 216 is een modelwoning ingericht. Wilt u alvast een kijkje nemen? Neem dan contact op met Nancy Jehne via 045 - 40 48 600.

De locatie

Molenwei is een geliefd appartementencomplex voor senioren. Het ligt aan de rand van Schandelen, dichtbij het centrum van Heerlen. In het appartementencomplex is het Dienstencentrum Molenwei gevestigd. Vanuit dit dienstencentrum worden verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor de wijk georganiseerd. Ook kunnen bewoners uit de wijk en uit Molenwei hier deelnemen aan gezellige activiteiten.


Voor wie

Molenwei maakt het woningaanbod in Schandelen compleet met woningen voor senioren en mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Partners

De renovatieplannen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de Bewonersvereniging Molenwei (BVM) en de gemeente Heerlen. Het ontwerp is van Teeken Beckers Architecten uit Amstenrade. De uitvoering van de renovatie is in handen van Smeets Bouw BV uit Maastricht. Deze aannemer heeft veel ervaring met het renoveren en verduurzamen van hoogbouwflats. 

Planning

De renovatie is in het voorjaar van 2020 gestart en aan het begin van 2022 afgerond.

Projectleider

Voor meer informatie over de renovatie en verduurzaming van de Molenwei in Heerlen kunt u contact opnemen met Sven Lennertz: (045) 404 86 00 of SvenLennertz@wellernet.nl.

Nieuwsbrieven

Artikelen

Bewoner Theo Latten 'Wij wonen in de mooiste flat van Heerlen'