WellerMagazine_DEC2023_50 Skaeve Huse.jpg

Skaeve Huse

Skaeve Huse zijn – naar het Deense voorbeeld – kleine woningen voor mensen die het moeilijk vinden om in een gewone buurt te wonen. Of mensen met psychiatrische of andere psychische problemen, die door hun ggz-problemen overlast veroorzaken in een straat, buurt of wijk. Parkstad Limburg wil 21 Skaeve Huse bouwen om deze doelgroep op te vangen; zes huisjes staan inmiddels in Heerlen. Weller heeft de handschoen opgepakt om dit samen met de gemeente Heerlen en Mondriaan te realiseren.  

Het project

Uit ons strategisch beleidsplan: “Een sterke wijk of buurt is volgens Weller een omgeving die uitnodigt tot wonen, werken, ontmoeten, uitgaan en tot rust komen. Dit ideale plaatje vraagt aandacht. Want, we weten dat het aantal kwetsbaren in onze wijken en buurten toeneemt. In plaats van ons bezig te houden met de vraag of ‘we er wel van zijn’, steken wij liever onze energie in de aanpak van deze problematiek. Wijken en buurten veerkrachtig krijgen: dat is ons doel. Dan zijn we pas écht sterk in wijken en buurten.” 

Voortbordurend op deze visie bouwen wij in samenwerking met sociaalmaatschappelijke en zorgpartners woningen voor speciale doelgroepen. Zoals het Gregoriushuis in samenwerking met Cicero, Noorderkroon in samenwerking met Radar en nu de Skaeve Huse met Mondriaan. Wij hebben voor dit project zes prefab units van 28 m2 gebouwd en geplaatst op het terrein van Mondriaan. De prefab units zijn speciaal ontwikkeld voor studentenwoningen en zelfstandig wonen projecten. Elke bewoner heeft zijn eigen unit ter beschikking met een woon-/slaapkamer, keukenblok en een aparte douchecel en toilet.  

De locatie 

De 6 Skaeve Huse staan in de rustige, groene omgeving op het terrein van Mondriaan in Welten. Deze locatie is prima bereikbaar. Het belangrijkste is dat de cliënten van Mondriaan hier rustig en zelfstandig kunnen wonen, met de zorg van Mondriaan dichtbij. 

Voor wie 

De Skaeve Huse zijn bestemd voor cliënten van Mondriaan. Om voor een van deze woningen in aanmerking te kunnen komen, is een verwijzing van Mondriaan nodig. Toewijzing zal plaatsvinden door het Team Opvang Beschermd Wonen in overleg met Mondriaan en Weller. 

De partners 

Weller verhuurt de woningen, Mondriaan verleent de zorg en begeleiding op maat. Samen sluiten wij een huur-zorgverleningscontract af met de bewoners. Je kunt dus niet in een van de Skaeve Huse wonen zonder zorg van Mondriaan. De gemeente Heerlen is medefinancier van dit project. Het project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Wolters-Danz. 

Planning 

De woningen zijn in september 2023 geplaatst op het terrein van Mondriaan. De opening vond plaats op 21 februari en per 1 maart 2024 worden de huizen in gebruik genomen. 

Projectleider 

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Martijn Linssen, via: (045) 404 86 00 of martijnlinssen@wellernet.nl. 

1.jpg