bewonersbijeenkomst

We willen niet afwachten maar voorkomen dat het mis gaat

Noorderkroon in Brunssum-Noord is een van de eerste complexen waar Weller in samenwerking met de brandweer en gemeente nieuwe veiligheidsregels invoert. De belangrijkste verandering is dat er geen objecten meer mogen staan in centrale hallen en gangen. Dit heeft vooral gevolgen voor de mensen die gebruik maken van loophulpmiddelen. De bewoners van Noorderkroon werden tijdens een informatiemiddag in gemeenschapshuis Klaver Vier op de hoogte gesteld.

De aanleiding van het onderzoek naar de brandveiligheid in onze appartementencomplexen komt niet uit de lucht vallen. In vrijwel al onze complexen zien we dat het gebruik van scootmobielen en elektrische rolstoelen geleidelijk aan toeneemt. Logisch, er wonen meer ouderen. De meeste scootmobielen worden in de gemeenschappelijke ruimten gestald en hier ook opgeladen. De druk op de oplaadpunten neemt hierdoor toe. In veel complexen zijn zelfs meer oplaadpunten nodig dan aanwezig.

Bewonersbijeenkomst

Veiligheid boven comfort en gezelligheid

Naast het toenemend aantal scootmobielen in hallen en gangen vormen ook de spulletjes waarmee mensen de entree bij hun woning gezellig maken, een risico. De spullen belemmeren bij brand niet alleen de vluchtroute, ze zorgen er ook nog eens voor dat brand zich sneller kan verspreiden. Ook zijn de brandslangen en brandblussers zo goed als onbereikbaar. De mogelijke gevolgen daarvan bij een serieuze brand kwamen tijdens de informatiebijeenkomst voor Noorderkroon ruimschoots aan bod. Brandweerman Kevin Turksma sprak daarin met de bewoners over de meest voorkomende oorzaken van brand (wasdroger, slechte stekkerdozen, omvallende kaarsen, etc.), het signaleren van brand (goede rookmelders) en het belang van een vrije vluchtroute. Vooral de filmpjes zetten tot nadenken. Door de snelle rookontwikkeling moet je de weg naar buiten of een veilige ruimte in het gebouw (meestal het trappenhuis) blindelings kunnen vinden. Een vrije doorgang is dan van levensbelang.

Brandweerman Kevin Turksma
Brandweerman Kevin Turksma
Voorkomen van brand

Passende oplossingen

De bewoners van Noorderkroon zetten als eerste de stap naar obstakelvrije centrale ruimten. Andere complexen volgen. Als je afhankelijk bent van een scootmobiel of elektrische rolstoel, wil je deze zo dicht mogelijk bij je in de buurt houden. Truus Heijne vindt de beslissing lastig. “Bij de bouw van Noorderkroon zijn op elke etage speciale stopcontacten voor het opladen van scootmobielen aangebracht. Ik vond dat net zo praktisch. Aan de andere kant begrijp ik de maatregel wel, want in een noodsituatie zijn al die apparaten in de hal grote hindernissen.” Truus Winthagen is het met haar medebewoonster eens. “Deze maatregel is overzichtelijk en in het belang van alle bewoners van het complex.” Huup Feyen is bezorgd: “Ik ben dubbel gehandicapt. Een klein stukje lopen van nog geen 20 meter is voor mij al topsport. Ik hoop dan ook dat er een goede oplossing is, zodat ik mij op een verantwoorde manier in het gebouw kan verplaatsen.” Die passende oplossingen komen er gelukkig. De scootmobiel kan in de woning, maar misschien nog beter in de berging gestald en opgeladen worden. In Brunssum gaan Wmo-consulenten van de gemeente samen met de bewoners bekijken wat de beste oplossing voor hun situatie is en of er hiervoor aanvullende hulpmiddelen of andere maatregelen nodig zijn. Samen zorgen we voor maatwerk.

Bewonersbijeenkomst

Toch ook nog gezellig

Behalve de scootmobielen moeten helaas dus ook al die leuke schilderijtjes en spullen die de hal zo gezellig maken verwijderd worden. Omdat een lege hal wel erg saai kan zijn stelt Weller een pakket samen met brandveilige versieringen. Deze maken de hal toch nog gezellig. De aankleding wordt per etage met de bewoners afgestemd.

Andere complexen

Als ook in de andere complexen extra maatregelen nodig zijn om de brandveiligheid te verbeteren, zal Weller de bewoners tijdig hierover informeren. Heeft u vragen over de brandveiligheid in uw complex? Neem dan contact op met uw adviseur Wijken en Buurten bij Weller.

Sfeerimpressie