p schunckstraat 05.jpg
Weller vindt het belangrijk om haar huurders te informeren over hoe zij zorgdraagt voor een schone, hele en veilige woonomgeving. Recent hebben wij met de huurderskoepel overleg gehad over het in kaart brengen van ons totale vastgoed.

U kunt zich voorstellen dat het belangrijk is om als verhuurder te weten wat de precieze staat is van uw woning. Met de gegevens kunnen wij inschatten wanneer bijvoorbeeld uw kozijnen, CV-ketel, keuken e.d. vervangen dienen te worden of hoe wij de kwaliteit of duurzaamheid van uw woning of appartementencomplex kunnen vergroten. Natuurlijk is veel informatie al voorhanden, maar sterk verouderd of wordt niet meer door de overheid geaccepteerd. Vandaar dat deze voor elke woning opnieuw wordt opgenomen. Weller brengt daarom alle woningen (in totaal zo’n 9.200!) een bezoekje.

Waarom opnemen van vastgoeddata?

Weller brengt de actuele informatie over haar woningen centraal onder in één systeem. Dit systeem geeft de verschillende disciplines binnen Weller een schat aan informatie. Denk bijvoorbeeld aan renovatieprojecten, maar ook de Adviseurs Klant en Technisch Beheerders kunnen zo in één oog opslag zien hoe de staat is van de woning en wat er eventueel aangepast dient te worden.

Er is nog een andere belangrijke reden waarom wij elke woning gaan bezoeken! De overheid verplicht woningcorporaties namelijk om van alle woningen de energie index en de afmeting van het vloeroppervlak te registreren volgens de NEN2580 (een Nederlandse norm voor ruimtelijke data m.b.t. vloeroppervlakten en inhoud van gebouwen).

Privacy

In het systeem worden geen huurdersgegevens geregistreerd, het betreft alleen informatie over uw woning. Uw woning is niet te herleiden naar een individu. Weller neemt de privacy van haar huurders heel serieus en zal privacygevoelige gegevens behandelen volgens het privacy beleid (zie www.wellernet.nl).

Wie komt er bij u langs?

De opdracht, voor het inzichtelijk maken van ons vastgoed, is verstrekt aan:

PVM Advies & Management
Beukenlaan 127
5616 VD Eindhoven
040-291 4020
info@p-v-m.nl
 

PVM is een gerenommeerd adviesbureau met ruime ervaring op het gebied van vastgoedregistratie bij collega corporaties. Medewerkers van PVM zullen zich altijd legitimeren en zijn te herkennen aan bovenstaand logo op hun bedrijfskleding.

Wanneer komen ze bij u langs?

In juli 2019 zijn we gestart met de opnames in Heerlerbaan en meer specifiek; de hoogbouw. De verwachting is dat eind 2019 Heerlerbaan geheel is opgenomen. De verwachting is dat we in 2020 aan de slag gaan in Schinveld en aansluitend naar het ‘zuiden’ werken. Dus Brunssum, Heerlerheide en Heerlen-Centrum.
Twee weken voor de opnames worden alle huurders nogmaals persoonlijk schriftelijk geïnformeerd. 

PVM zal met u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Het is noodzakelijk dat tijdens de opname iemand in huis is. Dat kan ook een familielid of bijvoorbeeld de buurman zijn. 

Wat gaan ze doen in uw woning?

De volgende items worden bekeken en opgenomen in het systeem. 

  • Energie Indexen
  • Controle WWS-punten
  • BAT Toegankelijkheid
  • Veiligheidsinspecties
  • Opstellen en controle NEN2580
  • Opname conditie badkamer, keuken en toilet

Energie Index

De energie index bepaalt mede de hoogte van de maximaal toelaatbare huur. Overigens verandert er aan uw huur, als gevolge van deze opname, helemaal niets.

Controle van de WWS-punten

Er zal een controle plaats vinden op het Woning Waardering Systeem, oftewel wat is uw woning in punten waard en wat mag Weller maximaal aan huur vorderen. Nogmaals het betreft een controle. De hoogte van uw huur wordt niet aangepast.

BAT toegankelijkheid

Dit heeft niets te maken met Batman of vleermuizen, maar is de mate waarop uw woning toegankelijk is voor mensen met een beperking. U moet dan denken aan de breedte van deuren, hoogte van dorpels e.d.

Veiligheidsinspecties

Uw woning wordt gecontroleerd op een 36-tal veiligheidsaspecten. Onder andere aan controle van elektra, brand, ventilatie, constructies e.d.

Energieindex.png

Opstellen en controle NEN2580

Het betreft hier een wettelijke bepaling. De overheid heeft bepaald dat alle woningen opgenomen dienen te worden via een vastgestelde meetmethodiek. 
De letters NEN staan voor NEderlandse Norm. Wat wordt dan bepaald? Nou dat zijn de vierkante meters gebruiksoppervlak van uw woning, zie de plattegrond hiernaast.

Opname conditie badkamer, keuken en toilet

Van de badkamer, keuken en toilet wordt de conditie bepaald (goed – matig – twijfelachtig - slecht), tevens wordt gekeken of het plaatsingsjaar overeenkomt met de Weller woningcartotheek. Een vertaling van deze cijfers heeft/hebben invloed op de meer-jaren onderhoudsbegroting (MJOB). Wanneer dient/moet wat vervangen worden en zijn daarvoor voldoende financiële middelen voorhanden.

vullingsweg_plattegrond.jpg

Veelgestelde vragen

Download het document met veelgestelde vragen.