post

Missie geslaagd

Precies een jaar geleden startte Piet Schrömpges uit Eikenderveld een actie tegen een maatregel van PostNL die vorig jaar alle brievenbussen verwijderde uit de woonwijken. Ook in Eikenderveld verdween de brievenbus uit het straatbeeld. Terwijl in de wijk veel ouderen wonen die nog veel zaken per post regelen.

Piet liet het er niet bij zitten. En dat is maar goed ook, want begin juli dit jaar plaatste PostNL op de hoek Eikenderweg/Laanderstraat een brievenbus weer terug. PostNL had Piet’s actie nog eens overwogen en besloten om de postbus midden in de wijk terug te brengen. Missie geslaagd

brievenbus Eikenderveld

Een trotse Piet bij de teruggeplaatste brievenbus

Afwijzing

Vorig jaar juli plaatste Piet een bericht in het wijkblad en op Wellernet. Daarin riep hij de inwoners van Eikenderveld op om zoveel mogelijk klachten in te dienen bij de klantenservice van PostNL tegen het weghalen van de brievenbussen. “Aan deze oproep is op grote schaal gehoor gegeven”, lacht Piet. “Veel mensen hebben gebeld. Toch werd het op een gegeven moment stil. PostNL had de klachten overwogen en ons verzoek voor terugplaatsing van minstens één brievenbus afgewezen. Ik kreeg een standaardbrief met de mededeling dat er binnen 1.000 meter – de norm die PostNL hanteert - genoeg brievenbussen stonden.”

Een vastbijter

Dat was het dan. Bewoners van Eikenderveld moesten hun post maar afleveren bij de brievenbus bij het station Heerlen/Woonboulevard, bij ’t Loon, in het Coriocenter of bij de ING Bank. Piet: “Dat is prima te doen voor mensen die goed ter been zijn, maar voor met name ouderen zijn deze afstanden te groot. Ik besloot daarom nog één poging te wagen en maakte een plattegrondje met daarop alle brievenbussen in de omgeving van Eikenderveld én de afstand van die bussen tot de wijk. Wat blijkt: er zijn inderdaad genoeg brievenbussen maar die liggen allemaal in het centrum op een kluitje bij elkaar en ver van Eikenderveld. In de tussentijd heb ik in De Eik en de hoogbouwflats, waar veel ouderen wonen, handtekeningen verzameld. Deze laatste poging had succes, want ineens kreeg ik te horen dat PostNL hun eerdere afwijzing had herzien. Begin juli voegden men de daad bij het woord en is de brievenbus teruggeplaatst. Ik ben daar erg blij mee.”

Samen Sterk

Piet’s actie is het bewijs dat één burger het verschil kan maken voor een hele wijk. Al is Piet de eerste die zal roepen dat hij dit mooie resultaat niet alleen heeft bereikt maar met steun van heel veel buren. “Iedereen die vorig jaar contact heeft opgenomen met PostNL en zijn handtekening heeft geplaatst, heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.”