Weller is een toonaangevende woningcorporatie in Parkstad Limburg met een stevige positie in Brunssum, Beekdaelen en Heerlen. De wijk, het woonplezier van de huurders, de kwaliteit van de woning en de veilige en gezonde woonomgeving staan centraal in de nieuwe oriëntatie van Weller. Wij zijn een stichting met circa 110 enthousiaste medewerkers, een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. Als maatschappelijk ondernemer verhuurt en beheert Weller circa 9.800 woningen en maatschappelijk vastgoed. Wij investeren in de duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid van wijken en dragen daarmee bij aan het wooncomfort van onze bewoners. We willen goed wonen bereikbaar maken voor mensen met een bescheiden inkomen. En voor mensen voor wie zelfstandig wonen door een fysieke, psychische of sociale beperking niet vanzelfsprekend is. We zijn trots op onze corporatie, maar geloven ook dat we onszelf elke dag kunnen verbeteren. En daar hebben we een tweetal betrokken en inspirerende managers (tevens MT-leden) voor nodig. Wij zijn op zoek naar:

  • MANAGER VASTGOEDBEHEER (fulltime)
  • MANAGER STRATEGIE EN VASTGOEDPROJECTEN (fulltime)

De uitdaging

De uitdaging, de dynamiek en complexiteit van woonvraagstukken in ons werkgebied maken werken voor Weller meer dan interessant. Wil jij, kun jij en heb jij het lef het verschil te maken samen met onze medewerkers en partners om:
-  ons vastgoed nog sneller te verduurzamen en toch betaalbaar te houden?
-  de meest adequate keuzes te maken uit beperkte financiële middelen?
-  woonwensen van nieuwe doelgroepen te vervullen?
-  de leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren, ondanks de nadelige gevolgen van de demografische                  krimp?
-  interessante samenwerkingsvormen met maatschappelijke partners te doen groeien?
-  grote ambities waar te maken op het gebied van brede maatschappelijke welvaart in het kader van het Nationaal Programma Heerlen-Noord?

Kom dan onze organisatie versterken!

Weller zoekt twee enthousiaste, resultaatgerichte en verbindende managers die de medewerkers van de afdeling in staat stellen om het optimale resultaat uit zichzelf te halen. Binnen Weller krijgen medewerkers de ruimte om binnen gegeven kaders zelfstandig zaken op te pakken. Als maatschappelijke onderneming zijn wij altijd op zoek naar oplossingen om onze dienstverlening en klantgerichtheid aan onze bewoners te verbeteren. Als manager heb je daar een voorbeeldstellende rol in. Samen met de andere MT-leden ben je betrokken bij de strategievorming in brede zin en bij de vertaling van de strategie naar de operatie van de eigen afdeling. Als manager vervul je een schakelfunctie tussen de strategie en de operatie. Dit vergt een sterk analytisch denkvermogen, visie, procesvaardigheden en daadkracht. Maar ook om de vaardigheid te kunnen sturen op het vermogen van medewerkers door hen te coachen en te motiveren. Dat betekent ook dat je als manager in staat moet zijn om samen met medewerkers prioriteiten te stellen en de koers durft te wijzigen wanneer dat nodig is. Verder wordt verwacht dat je als manager een gezaghebbende gesprekspartner kunt zijn in en buiten de organisatie.

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de organisatie en de formele functiebeschrijving en -waardering, kun je HIER downloaden.

De procedure

Enthousiast geworden van deze uitdaging? Solliciteer uiterlijk 30 juni 2022 door jouw cv en motivatiebrief op te sturen naar sollicitatie@atrive.nl. De procedure wordt begeleid door Gerrit van Vegchel van Atrivé. Voor meer informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Gerrit van Vegchel via g.van.vegchel@atrive.nl of 06 52 67 01 12.

De oriënterende gesprekken met Atrivé vinden plaats op dinsdag 5 juli a.s. via MS-teams. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland op vrijdag 8 juli a.s. en maandag 11 juli a.s. bij Weller in Heerlen. Vervolgens zal er nog een tweede gespreksronde plaatsvinden met de selectiecommissie op woensdag 13 juli a.s. in Heerlen. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.