Weller beheert zo’n 9.800 woningen, winkels en garages in Heerlen, Brunssum en Beekdaelen. Meer dan 20.000 mensen, groot en klein, vinden hun thuis in een woning van Weller. Allemaal hebben ze een eigen smaak, leefstijl en specifieke woonwensen. Die persoonlijke wensen staan bij Weller centraal.

Onze vijf kerndoelen zijn:
1. Zorgdragen voor betaalbare huurwoningen.
2. Beschikbaar hebben van voldoende aanbod voor de doelgroep.
3. Verduurzaming van het vastgoed.
4. Sterk blijven in wijken en buurten.
5. Klantgericht, persoonlijk, helder en efficiënt in onze service.

Stichting Weller Wonen is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Klachtencommissie

Zowel Weller als haar huurders hechten er groot belang aan dat de klachten snel en goed worden afgehandeld. De klachtencommissie heeft als hoofddoel het uitbrengen van onafhankelijke adviezen over klachten, om zodoende een bijdrage te leveren aan het functioneren van Weller. De commissie beoordeelt de ingediende klachten en adviseert het bestuur van Weller met betrekking tot de behandeling van de klachten.

Bij Weller is de klachtencommissie samengesteld uit een onafhankelijk voorzitter en vier leden. Deze vier leden worden voorgedragen door de vier huurderkoepels van Weller. Daarnaast wordt de klachtencommissie ondersteund door een secretaris.

Profielschets voorzitter

De voorzitter van de klachtencommissie heeft als belangrijkste taak leidinggeven aan het proces van afwikkelen van de ingediende klachten. Hij of zij zit de zittingen van de commissie voor en ziet toe op een nauwkeurige en consequente naleving van het klachtenreglement.
De voorzitter moet in staat zijn om realistische en gemotiveerde beslissingen te nemen en op basis van alle informatie de juiste conclusies te trekken, waarbij goed onderscheid wordt gemaakt tussen feiten, veronderstellingen, meningen en emoties.

De voorzitter van de klachtencommissie heeft een juridische opleiding op academisch niveau genoten, zo mogelijk aangevuld met een mediation opleiding. Hij of zij beschikt over relevante kennis en ervaring van het huurrecht en de sociale huisvesting, is besluitvaardig en beschikt over een goed inlevingsvermogen.
De voorzitter dient onafhankelijk te zijn en mag niet verwant zijn met Weller. Hiervoor geldt dat hij of zij niet in een zodanige relatie tot de corporatie mag staan dat hij of zij niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn.

De voorzitter van de klachtencommissie wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan voor maximaal twee aaneengesloten perioden van vier jaar worden herbenoemd. De raad van commissarissen draagt de onafhankelijke voorzitter voor aan de klachtencommissie.

Het klachtenreglement leest u hier. 

Interesse

Heeft u interesse in deze vacature? Stuur uw gegevens dan uiterlijk 20 januari 2022 via de mail naar onze bestuurssecretaris Edin Hamzic; edinhamzic@wellernet.nl.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.
Onze bestuurssecretaris is telefonisch bereikbaar op 045 – 2099541.

> Vacature Voorzitter Klachtencommissie pdf