Weller heeft samen met de gemeente Heerlen en de woningcoöperaties Wonen Limburg, Vincio Wonen, Wonen Zuid en Stadsregio Parkstad Limburg op 24 september een intentieovereenkomst getekend om samen aan de leefbaarheid van de wijk GMS te gaan werken. Hiermee kiest Heerlen ervoor de komende jaren te investeren in de wijk GMS. Met deze impuls willen de partners onder meer overlastsituaties bestrijden en de buurtveiligheid vergroten. Zo werken we samen aan betere woningen en betere buurten.

De aanpak maakt onderdeel uit van de RegioDeal, waarmee gemeenten in de regio Parkstad sociaal-economische achterstanden willen verkleinen. Met een gebiedsgerichte aanpak ondersteunen we inwoners van de wijk GMS door de risico’s van sociale uitsluiting, huurachterstanden, ondermijning, armoede en problematische schulden te verminderen.

Concreet gaan de partners de komende tijd aan de slag met het duurzaam tegengaan van woonoverlast en het aanpakken van verloedering in de buurt. De samenhangende aanpak omvat onder meer veiligheid, sociale cohesie, onderwijs, verduurzaming, klimaat, behoud van voorzieningen, (jeugd)zorg en de inrichting en vergroening van de openbare ruimte. Het totaalbedrag van investering door alle partijen en de Provincie Limburg is 2,7 miljoen.

Rijke historie

De wijk GMS (Grasbroek, Musschemig en Schandelen) kent een rijke historie. De buurt stond vroeger onder de rookpluimen van de Oranje Nassau I mijn en is gelegen achter het station van Heerlen. Na de sluiting van de mijnen namen helaas ook diverse problemen in de wijk toe. Wim Hazeu, bestuurder Wonen Limburg: “Met de gezamenlijke focus en extra inzet van alle partijen kunnen we tot een versnelling komen in de verbetering van de leefbaarheid, de veiligheid en vitaliteit binnen GMS. Een wijk die het verdient om niet langer als achterkant van het station te functioneren maar die, mede dankzij de nieuwe entree naar het centrum, zich versterkt kan ontwikkelen tot een wijk waar het in al zijn diversiteit goed en prettig wonen is.”

Maankwartier

Het is van groot belang om komende generaties te versterken door een toekomstbestendige aanpak uit te rollen in GMS. Daarbij zoeken de partijen aansluiting bij de potentie van het Maankwartier. “Met het Maankwartier heeft Heerlen aangetoond dat een radicale omslag voor een wijk mogelijk is. Diezelfde kwaliteit, creativiteit en durf willen we nu in de wijk GMS laten zien,” zegt wethouder Jordy Clemens. “Want pas als mensen aan beide kanten van het spoor evenveel van dat prachtige kunstwerk kunnen genieten, is het werk écht voltooid.”