Weller is dienstbaar naar haar klanten toe. Soms komen huurders onverhoopt in een onwenselijke situatie terecht, zoals nu in verband met de gevolgen van het Coronavirus. Dat vraagt om meedenken. Woningcorporaties krijgen veel vragen van huurders die het financieel lastig hebben door de Corona-uitbraak. Denk aan oproepkrachten, zzp’ers, werknemers met een nul-urencontract en ondernemers die allemaal zonder werk zitten omdat het restaurant of de winkel waarin ze werkten dicht is, of omdat er geen opdrachten meer binnenkomen. Dit zorgt voor veel onzekerheid. Met regelmaat ontvangen we de vraag wat, gelet op de situatie, Weller kan betekenen als er betalingsproblemen ontstaan.

Passende oplossing

Het incassobeleid van Weller kenmerkt zich als ‘zorgzaam’, net zoals dat van veel andere sociaal-maatschappelijke organisaties. We gaan altijd eerst met elkaar het persoonlijke gesprek aan om een maatwerkoplossing te vinden, zonder daarbij afbreuk te doen aan ieders eigen te nemen verantwoordelijkheid. Dat doen we nu, ten tijde van Corona, niet anders. Het in gezamenlijkheid zoeken naar een passende oplossing geldt zowel voor onze particuliere als onze zakelijke huurders.

Wij hebben extra aandacht voor uw persoonlijke situatie

 1. Wij hebben extra begrip, geduld en aandacht. Wij hebben extra oog en aandacht voor uw persoonlijke gezondheidstoestand en de uitzonderlijke omstandigheden waarin, veelal commerciële huurders, op dit moment verkeren.
 2. Voorlopig geen uitzettingen. Weller gaat al zelden over tot een uitzetting. Gelukkig maar. In deze tijd, waarin wordt gevraagd om fysieke contacten zo veel als mogelijk te mijden, is een uitzetting echt de áller-aller-laatste optie. Enkel in de álleruiterste gevallen kan een uitzetting onvermijdelijk zijn.
 3. Neem ook uw eigen verantwoordelijkheid. Wij verwachten dat huurders eerst hun eigen verantwoordelijkheid nemen en gebruik maken van de maatregelen die de overheid biedt (zie steunmaatregelen overheid). Indien vervolgens alsnog betalingsproblemen onontkoombaar zijn, dan kijken we naar een maatwerkoplossing.
 4. Ook inzake de zakelijke verhuur geldt dat we ten tijde van Corona, geen uitzettingen verrichten. We denken met de huurder mee en tonen daar waar mogelijk coulance, bijvoorbeeld inzake het betalingsmoment.

Wilt u graag met ons in contact komen over de huurbetaling?

Neem dan gerust contact met ons op via 045-4048600. Wij denken graag met u mee!

Wij verwijzen u ook naar de steunmogelijkheden voor ondernemers vanuit de overheid

Steunmaatregelen voor ondernemers (per 19 maart 2020):

 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten.
 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers, 4.000,- euro voor direct getroffen ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten).
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst).
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK).
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK).
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV).
 7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector.
 8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK).
 
Voor meer informatie zie: