De Heerlense Stichting Street Art legt de komende weken in samenwerking met verschillende partners de laatste hand aan acht grote muurschilderingen op de gerenoveerde flats van Weller aan de Peter Schunckstraat in de wijk Heerlerbaan in Heerlen. De levensgrote “murals” (40 x 14 m) behoren tot de categorie XXL en geven de wijk kleur, levendigheid en identiteit. De grote belangstelling van bezoekers uit binnen- en buitenland voor dit project onderstreept het belang van street art. Heerlen bevestigt met Gallery XXL haar plek als “Dutch Capital of Street Art”. Afgelopen zondag zijn de kunstwerken symbolisch overgedragen aan de bewoners.

In gesprek met bewoners

Samen met de bewoners en lokale partijen bouwt de Huurders Belangen Vereniging (HBV) Heerlerbaan al jaren aan een hechte gemeenschap, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen werken aan een dynamische wijk. Een belangrijk element in dit sociale netwerk is Gallery XXL met flathoge wandschilderingen. De bewoners en HBV zijn en worden nauw bij de samenstelling van deze openluchtgalerie betrokken. Ze worden door de initiatiefnemers uitgenodigd om het maakproces van dichtbij te volgen en in gesprek te gaan met de kunstenaars. De kunstwerken zijn onderwerp van dialoog. Dan gaat het over de betekenis en de kwaliteit. En natuurlijk heeft iedere bewoner z’n eigen smaak. Het gesprek daarover is een sterke trigger om elkaar te ontmoeten in de wijk en de openbare ruimte.

Muralboekje Heerlerbaan 

Bewoners hebben na de overdracht de rol opgepakt om bezoekers van de Gallery rond te leiden en de werken en hun kunstenaars toe te lichten. De HBV gaat daar een coördinerende rol in vervullen en wil daar ook een publicatie voor gaan inzetten met onder andere ondersteuning van Frisse Wind. Een zogenaamd MURALBOEKJE waarin de bewoners tekst en uitleg geven over de kunstwerken. Dit MURALBOEKJE zal gratis worden uitgereikt aan bezoekers van de Gallery. Het idee is om dit boekje in oktober/november 2021 gereed te hebben. Het kan ook worden ingezet tijdens de IBA-expo begin 2022. Verder staan zij er voor open om basisscholen en het jongerenwerk in Heerlerbaan te betrekken door bijvoorbeeld voor hun een rondleiding te verzorgen.

Feestelijke afronding op 29 augustus

Na het afronden van de laatste mural was het tijd voor feest. Op zondag 29 augustus vierde de wijk met een gezellige bijeenkomst de enorme prestatie die de afgelopen jaren door de internationale kunstenaars is neergezet. Vanaf 16 uur was er een feestelijk programma waarbij de werken symbolisch zijn overgedragen aan de bewoners. Ondanks de slechte weeromstandigheden was er een redelijke opkomst van bewoners en gasten. De HBV had een speciale diapresentatie over het wordingsproces sinds 2014 gemaakt die in een overdekte ruimte werd getoond. Vertegenwoordigers van verschillende partijen spraken de aanwezigen toe en toonden zich vol lof en trots over het initiatief en de inspanningen van alle partijen. Ondanks de regenbuien was het een leuke bijeenkomst.   

Fotografie:  David doelen (Heerlen Mijn Stad)

Mede mogelijk gemaakt

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Street Art, Weller, Provincie Limburg, Mondriaan Fonds, Gemeente Heerlen, het Rabobank Coöperatiefonds Parkstad, Frisse Wind, Smeets Bouw en IBA Parkstad. Tevens danken wij Sikkens/AkzoNobel en Boels Rental voor de ruimhartige brede ondersteuning, Cultura Nova en niet in de laatste plaats de zeer betrokken bewoners van de Peter Schunckstraat, verenigd in hun Huurders Belangen Vereniging (HBV).

Curator van het project was Rafael Schacter (GB). Kunstenaars zijn Isaac Tin Wei Lin (VS), Morgan Blair (VS), Hyuro (SP), Aryz (SP), Eltono (FR), Madelon Vriesendorp (NL), Iman Raad (VS) en Maya Hayuk (VS).