Samen met meer dan 60 bewoners uit de Heerlense wijk Heerlerheide brengt fotograaf Bram Tackenberg, in coproductie met festival Cultura Nova, op ingetogen wijze de menselijkheid van één van de armste wijken van Nederland in beeld. Trots én kwetsbaar openden de bewoners hun deuren voor hem en tonen ze dat ze er zijn.

Dubbeltentoonstelling en uitgave van magazine

Het project ‘de Woonkamers van Heerlerheide’ wordt in de vorm van een dubbeltentoonstelling en magazine teruggegeven aan de wijk. Vanaf 19 december tot 18 maart zijn de ruim dertig woonkamerportretten van buurtbewoners groots te bezichtigen op banieren langs de openbare weg en gratis te bezoeken in cultureel centrum Gen Coel van de Heerlense wijk. Ook ontvangen alle voordeuren van Heerlerheide een bijbehorend magazine in de bus (oplage 12.000). In samenwerking met journalist Maike Jeuken en vormgever Erik Sleijpen is er een unieke publicatie gerealiseerd, waarin alle woonkamerportretten zijn samengebracht en aangevuld met een tiental interviews met geportretteerden inclusief een bijdrage van Lodewijk Asscher. 

Nieuwste deelserie van langlopend fotoproject

De ‘Woonkamers van Heerlerheide’ is de nieuwe deelserie van het langlopende fotoproject 'De woonkamers' van Bram Tackenberg, waarvoor hij mensen in hun eigen woonkamer portretteert. Kenmerkend voor de portretten is dat iedereen zonder oordeel op gelijke en waardige manier wordt vastgelegd. De serie laat op een prachtige, ingetogen manier de diversiteit, maar tevens gelijkheid van mensen zien. De serie, waarmee Tackenberg in 2014 begon, kent inmiddels vele gezichten en meerdere deelseries. Zijn portretten zijn de afgelopen 2 jaar genomineerd voor de Rabo Dutch National Portrait Prize, gepubliceerd in o.a. Volkskrant Magazine, NRC, AD, PF en aangekocht door verschillende musea. 

De keuze voor de wijk Heerlerheide is mede ingegeven door het feit dat de fotograaf hier de eerste jaren van zijn leven opgroeide. De behoefte ontstond om deze wijk een gezicht te geven. Landelijk zijn er veel ogen gericht op dit gebied. Het is een wijk waar de sociaal economische positie achter blijft en de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan. Om die reden wordt vanuit het rijk en door lokale partijen, met Lodewijk Asscher als kwartiermaker, actief gestuurd op stedelijke vernieuwing. De wijk wordt geoormerkt als zogenaamde probleemwijk, maar er valt zo veel meer te vertellen. 

Menselijk kapitaal

Met dit project wordt het menselijk kapitaal getoond. De kwetsbaarheid en kracht van mensen die er leven. Trots laten zij zich zien en nodigen zij uit om te verbinden. Iedereen mag over de spreekwoordelijke drempel hun huis binnenstappen. Het woonkamerproject opent daarmee zowel letterlijk als figuurlijk deuren. Door de projecten van Tackenberg in de openbare ruimte raken buurtbewoners met elkaar in gesprek, worden sociale structuren versterkt en wordt de onderlinge cohesie bevorderd. 

De expositie bezoeken

De expositie is zowel buiten als binnen gratis te bekijken.

  • Buiten: rondom het Corneliusplein in Heerlen.
  • Binnen: in de bibliotheek van Cultureel Centrum ‘Gen Coel’, Groeët Genhei 20 in Heerlen op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Het project wordt om die reden ondersteund en gefaciliteerd door een brede coalitie uit het sociaal-maatschappelijk en cultureel domein. Die bestaat uit: festival Cultura Nova, Weller, gemeente Heerlen, IBA parkstad, Stadsregio Parkstad, SCHUNCK, Woonpunt en ondernemersvereniging Heerlerheide. 

De expositie vindt plaats in het kader van het IBA Expojaar.

Links: