geld

De gemeente Heerlen stelt geld beschikbaar voor initiatieven die de sociale cohesie, de sfeer en de buurtparticipatie in de wijken bevorderen. Het gaat om ideeën waarmee mensen samen aan de slag gaan en die het netwerk in de buurt versterken. U kunt, als u dit wilt, hierbij ook samenwerken met buurtorganisaties, verenigingen of scholen, maar dit is geen voorwaarde. Vóór en dóór de buurt is het motto!

Waar kunt u subsidies voor krijgen?

Iedereen Iedereen kan een financiële bijdrage van de Buurtactie aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op (een gedeelte van) de buurt. Denk aan bijvoorbeeld:

  • samen de voortuinen van hulpbehoevende buren opknappen;
  • samen een feest houden met buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen;
  • samen de buurt mooier maken, bijvoorbeeld met bloembakken en die onderhouden;
  • samen een buurttoernooi organiseren, of een spelletjesdag voor de kinderen in uw buurt.

Het moet vooral gaan om initiatieven, waarbij mensen samen aan de slag gaan voor hun eigen buurt.

Bekijk hier de flyer van Buurtactie Heerlen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Buurtactie Heerlen, of heeft u een hierover een vraag? Stuur dan een mail naar: gemeente@heerlen.nl of bel 14045 (en vraag naar bureau buurtgericht werken).