geld

Waarom huurverhoging

Net als voor uw eigen huishouden, is het voor Weller zo dat inkomsten en uitgaven elkaar moeten dekken. Onze inkomsten bestaan uit huuropbrengsten en de uitgaven bestaan uit het onderhoud van woningen, het realiseren van nieuwe woningen, investeren in energiezuinige maatregelen, de bedrijfslasten én de rente op de leningen.
Sinds 2013 is er een extra kostenpost bijgekomen. De woningcorporaties moeten belasting betalen over hun woningen: de verhuurderheffing. In 2015 is het bedrag dat woningcorporaties aan de overheid overdragen 1,4 miljard euro. Omgerekend is dat ca. 600 euro per woning.

Overleg met huurderskoepels

De plannen voor de huurverhoging worden overlegd met de huurderskoepels. Dit zijn: Huurderskoepel Brunssum, GBP (stadsdeel Heerlen-Centrum), Huren en Wonen (stadsdeel Heerlerheide), Huurderskoepel stadsdeel Heerlerbaan en Huurderskoepel Schinveld. Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich uit te spreken over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging. De huurderskoepels hebben unaniem een inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen en zijn voorstander van een inflatievolgende huurverhoging.

Hoe gaat Weller per 1 juli met de huurverhoging om?

Conform het advies van de huurderskoepels zal Weller in 2015 geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Weller is ook voorstander van een inflatievolgend huurprijsbeleid, maar een inflatieoverstijgende huurverhoging is nodig om de dienstverlening ook op lange termijn te kunnen waarborgen. Per 1 juli 2015 zal de huur beperkt verhoogd worden met 2%. Voor garages en parkeerplaatsen geldt ook een huurprijsverhoging van 2%.

Bezwaar aantekenen?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging heeft u de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen. Het formulier dat u daarvoor kunt gebruiken kunt u hieronder downloaden of aanvragen via uw relatiebeheerder. U heeft tot 30 juni de tijd om uw bezwaarschrift bij ons in te dienen. Bezwaarschriften die later ingediend worden kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw huurverhoging? Neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder. U kunt deze bereiken via: 045 - 404 86 00. U kunt ook hieronder de meeste gestelde vragen bekijken over de huurverhoging 2015.

Naar de meest gestelde vragen over de huurverhoging 2015

Bezwaarschrift huurverhoging 2015

Naar de website van de huurcommissie