geld

Artikel Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad 24-12-2015

Dagblad De Limburger/ Limburgs Dagblad publiceert morgen een artikel over de beloning van de voormalige Raad van Commissarissen van woningstichting Weller. De Raad van Commissarissen heeft een toezichthoudende rol. Hierbij de reactie namens onze huidige Raad van Commissarissen op het aankomend artikel.

Ik wil u infomeren over het volgende.

Dagblad De Limburger/ Limburgs Dagblad publiceert morgen een artikel over de beloning van de voormalige Raad van Commissarissen van woningstichting Weller. De huidige Raad van Commissarissen wil benadrukken dat de beloningen van leden van de Raad van Commissarissen altijd binnen de maximum grenzen van de Overgangsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT) zijn gebleven. De beloning van de huidige Raad van Commissarissen voldoet aan de - strengere - WNT II normering.

De afvloeiingsregeling voor aftredende leden van de Raad van Commissarissen is in 2015 door de Raad van Commissarissen afgeschaft.

De Raad van Commissarissen en het Bestuur zijn zich bewust van de maatschappelijke taak van Weller om te zorgen voor goede en betaalbare huisvesting en de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

De huidige Raad van Commissarissen begrijpt dat de beloningen en afvloeiingsregeling zoals die in het verleden golden, niet passen in de huidige tijd en tot verontwaardiging kunnen leiden. De Raad van Commissarissen begrijpt dit en betreurt dit zeer.

Met vriendelijke groeten,

Namens de Raad van Commissarissen,
Guido Kerckhoffs