screenshot maankwartier clip

De Fietsbank Maastricht heeft de Onze Buurt Prijs 2015 gewonnen. De deelnemer aan de wedstrijd van de Limburgse woningcorporaties kreeg de prijs in Roermond uitgereikt. Fietsbank Maastricht krijgt € 40.000,- om het nog jonge project in de wijk Malpertuis uit te breiden naar andere delen van de stad.

winnaars onze buurt 2015

Zes wijken stonden in de finale met hun plan om hun buurt socialer en fraaier te maken: Wittevrouweveld Maastricht wil met theater allochtone en autochtone vrouwen koppelen, Echt wil een buurtmoestuin met keuken maken, het Wanssums Info Punt wordt opgericht voor hulpvragen en hulpaanbod binnen het dorp, de Tapijn Tuin gaat met een bus de Maastrichtse buitenwijken in om de gezonde voeding te promoten, in Sittard moet een oud voetbalveld omgetoverd worden tot speeltuin in Sittard en de Fietsbank in Maastricht biedt gratis fietsen aan arme gezinnen.

Juryrapport

De leden van de jury vonden de zes finale projecten dit jaar van hoge kwaliteit. Uiteindelijk kozen de juryleden voor de Fietsbank als winnaar, omdat het project ‘een mes is dat aan vele kanten snijdt’: de stad Maastricht raakt verlost van de lelijke weesfietsen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aan de slag in de werkplaats en arme gezinnen mogen een fiets komen halen.

Het juryrapport stelt: "Initiatiefnemer Ad Redmeijer is de bedenker, stuwende kracht en bindende factor, maar hij heeft inmiddels een hele groep om zich heen verzameld in de Fietsbank. De jury prijst de ijver van de oprichter en de mensen om hem heen; mensen die intensief samenwerken, sociaal werk verzetten en de maatschappij opgeruimder en warmer maken. Inmiddels melden zich anderen die de Fietsbank willen kopiëren."

Blijdschap allom

De leden van de jury vonden de zes finale projecten dit jaar van hoge kwaliteit. Uiteindelijk kozen de juryleden voor de Fietsbank als winnaar, omdat het project ‘een mes is dat aan vele kanten snijdt’: de stad Maastricht raakt verlost van de lelijke weesfietsen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen aan de slag in de werkplaats en arme gezinnen mogen een fiets komen halen.

Het juryrapport stelt: "Initiatiefnemer Ad Redmeijer is de bedenker, stuwende kracht en bindende factor, maar hij heeft inmiddels een hele groep om zich heen verzameld in de Fietsbank. De jury prijst de ijver van de oprichter en de mensen om hem heen; mensen die intensief samenwerken, sociaal werk verzetten en de maatschappij opgeruimder en warmer maken. Inmiddels melden zich anderen die de Fietsbank willen kopiëren."

Achtergrond prijsvraag Onze Buurt

Onze Buurt werd dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door de
woningcorporaties die verenigd zijn in Ons Limburg, samen met het Oranje Fonds. L1 en A&C media zorgen voor de nodige aandacht zodat het enthousiasme van de 6 finalisten ook andere wijken aanzet tot actie. Groepen mensen, clubs, wijken en dorpen bedenken met enige regelmaat iets waarmee de omgeving leefbaarder wordt. Dat wil Onze Buurt stimuleren door elk jaar de beste plannen van Limburg in het zonnetje te zetten en het allerbeste idee te belonen met een startkapitaal. Het is een stimulans voor burgerparticipatie.

Sinds 2010 is Ons Limburg opgenomen in het Oranje Fonds, geoormerkt in een Fonds op Naam.

Naar de website van Onze Buurt

logo onze buurt