brunssum schoon

Zaterdagochtend 13

juni, precies om 10 uur, stonden in de vijf de Brunssumse wijken ruim

100 mensen van 7 tot 77 jaar in de startblokken om de straten, pleinen

en plantsoenen op te ruimen. Het doel is ‘Brunssum Schoon’. Voorzien van

prikkers, knijpers, bezems en vuilniszakken, gaan de deelnemers aan

deze actie van de Wijkteams alle zwerfvuil te lijf. En dat lukt, ondanks

de regen, heel goed!Zwerfvuil in de openbare ruimte staat voor veel inwoners van

Brunssum hoog in de ‘ergernis top 3’! De actie ‘Brunssum Schoon’ krijgt

daarom meteen veel bijval. Naast de leden van de wijkteams en het

Brunssums college van burgemeester en wethouders, trekken medewerkers

van Weller, leden van verenigingen, scouts, scholieren én ook tieners

van het jongerenwerk van het CMWW deze zaterdagochtend de regencape aan,

om de wijken eens goed op te ruimen. Na twee uur prikken, rapen en

vegen, staan op de centrale verzamelplaats meer dan 75 volle

vuilniszakken klaar om te worden afgevoerd. Brunssum is weer schoon. En

route zijn bovendien leuke nieuwe contacten gelegd, tussen oud en jong.

En dat levert vooral bij veel ouderen en nieuw en positiever beeld op

van de jeugd: “Wat leuk dat er zoveel jongeren meehelpen!”

opruimen
opruimen

Jillis

Na de schoonmaakactie staan in d’r Brikke Oave koffie, thee en vlaai klaar om samen nog even na te praten over de actie. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de ‘schoonmaker van Brunssum-Noord’, Jillis Brouwer, gehuldigd. Hij trekt er dagelijks met zijn teckel op uit om zwerfaval op te ruimen en krijgt hierbij intussen ook al hulp van een vrijwilliger. Trots neemt Jillis een emmer gevuld met bier en een cheque ter waarde van 200 euro in ontvangst. Deze schenkt hij aan de speeltuin Klaver 4.

Jillis

Brunssum Schoon 2016

De reacties over deze eerste editie van Brunssum Schoon zijn positief. Iedereen ziet het wel zitten, om er een jaarlijks evenement van te maken. Maar onder de voorwaarde dat er volgend jaar nog meer mensen meedoen aan het initiatief. Meedoen is het begin van een grootscheepse gedragsverandering. Want iemand die een ochtend zwerfvuil heeft verzameld, zal daarna nog ooit een flesje, papiertje of welk afval dan ook zomaar op straat gooien.

brunssum schoon