Handen schudden

40 jaar huurdersparticipatie

Dit jaar bestaat onze huurdersbelangenvereniging in Heerlerheide ‘Ons Huis’ 40 jaar. De stichting viert deze feestelijke mijlpaal zaterdag 13 mei met een receptie in het Corneliushuis. Van 16.30 tot 18.30 uur bent u van harte welkom.

Ons Huis grijpt het 40-jarig bestaan van de huurdersbelangenvereniging aan om 40 jaar huurdersparticipatie te vieren. “Het is tenslotte geen kleinigheid om al zo lang met alleen vrijwilligers de belangen van zo veel huurders te behartigen”, geeft de secretaris van de club, Wim Dumont aan. Hij is 40 jaar een van de kartrekkers van Ons Huis. “De basis van ons werk ligt in De Wieër; daar is in 1977 de eerste huurdersbelangenvereniging opgericht. Vanuit de gedachte dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen, hebben de HBV’s van Heerlerheide-Kom en Nieuw Einde zich later bij ons aangesloten. Het resultaat is één grote vereniging met een 11-koppig bestuur dat de belangen behartigt van liefst 1650 huurders in De Wieër, Ganzeweide, Cookstraat, Heerlerheide-Kom en Nieuw Einde.”

Wim Dumont HBV Heerlerheide

De heer Wim Dumont (links), secretaris Huurdersbelangenvereniging ONS HUIS Heerlerheide

Verbinding

“Een van de belangrijkste doelstellingen van Ons Huis is het verbinden van mensen: aan de wijk en aan elkaar”, vertelt Wim. “Onvergetelijk zijn voor mij de Sinterklaasfeesten die we in onze beginperiode 19 jaar op rij hebben georganiseerd. Ongeveer 70 kinderen werden tijdens deze grote feesten in de Hitjesvijver door Sint en Piet en met steun van lokale ondernemers getrakteerd op cadeaus en een zak snoep. Ook de Nationale Straatspeeldag is zo’n verbindend evenement. Dan bruist de hele wijk met al die spelende kinderen en ouders die meegenieten.”

Verbetering

Ook in de fysieke woonomgeving heeft Ons Huis bijgedragen aan de nodige verbeteringen. “Vooral de laatste tien jaar is er veel veranderd en verbeterd in Heerlerheide”, vindt Wim. “Het nieuwe centrum, de nieuwe voorzieningen, de kwaliteit van de woningen én het vele nieuwe groen in de wijk; alles is er op vooruitgegaan. Het belangrijkste is dat wij als huurdersbelangenvereniging op voorhand bij nieuwe plannen betrokken worden. Ook als het om het onderhoud en de renovatieprojecten gaat. Waar wij vroeger nog wel eens moesten knokken voor onze mening, wordt daar nu structureel rekening mee gehouden. Daar ben ik oprecht trots op.”

HBV leden Heerlerheide

Presentje voor alle leden

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum hebben alle leden van Ons Huis al een presentje in hun brievenbus ontvangen. Zaterdag 13 mei bent u van harte welkom om in het Corneliushuis samen met het bestuur, met buren en buurtgenoten en met vele andere genodigden het glas te heffen op een mooie toekomst voor Ons Huis. De receptie begint om 16.30 uur en duurt tot 18.30 uur.