HogerOp Heerlerbaan+

Met de aanleg van glasvezel en de plaatsing van slimme domotica tillen we het wooncomfort van de bewoners van de hoogbouwflats in Heerlerbaan naar een hoger plan. Ook bouwen we bij deze aanvulling op de renovatie van HogerOp Heerlerbaan aan een krachtig sociaal netwerk voor oudere bewoners en bewoners die ondersteuning nodig hebben om langer zelfstandig thuis te wonen.

Het project

‘HogerOp Heerlerbaan+’ is een plusproject van ‘HogerOp Heerlerbaan’. Bij dit grootschalige renovatieproject hebben we in de periode 2016-2018 vier hoogbouwflats met 492 appartementen verbouwd in energievriendelijke, levensloopbestendige woningen. Daarnaast realiseerden we bij de flats het Wijkpunt Peter Schunck; Meander organiseert van hieruit de thuiszorg en thuishulp voor de wijk. Ook biedt dit wijkpunt ruimte voor ontmoeting en gezellige activiteiten van, voor en door bewoners van Heerlerbaan.

Aan de basis van ‘HogerOp Heerlerbaan+’ staat de wens van Weller om met zorgcommunicatie persoonsgerichte zorg- en ondersteuning mogelijk te maken. Nu meer en meer mensen thuis zorg en ondersteuning nodig hebben, vervagen de grenzen tussen wonen + zorg + welzijn. Samen met onze zorg- en welzijnspartners voorzien we in de gerenoveerde flats in een woonomgeving waarin mensen langer op een veilige manier zelfstandig vooruit kunnen.

Deelprojecten

HogerOp Heerlerbaan+ bestaat uit meerdere deelprojecten:

 • Virtuele thuiszorg
  Met Meander toetsen we een digitaal platform dat voorziet in een scala aan slimme hulpmiddelen die worden ingezet op basis van de behoefte van de bewoner. Denk aan alarmeringen met GPS, bloeddrukmeters, digitale weegschalen, digitale glucosemeters en slimme pillendoosjes. Al deze oplossingen zijn digitaal verbonden aan het centrale platform. Door de inzet van deze hulpmiddelen kunnen bewoners zelfmanagement uitvoeren op het gebied van eigen welzijn en gezondheid en kunnen zorgverleners op tijd en op afstand problemen signaleren en waar mogelijk verhelpen.

 • Een sociale gemeenschap
  Samen met de bewoners bouwen we een gemeenschap, waarin mensen elkaar (fysiek en digitaal) kunnen ontmoeten, samen werken aan een fitte wijk en op elkaar letten.

  -  een belangrijk element in dit sociale netwerk is de XXL Gallery met flathoge wandschilderingen. De bewoners worden nauw bij de samenstelling van deze openluchtgalerie betrokken. Ook de oplevering van de Gallery in 2021 zal samen met de bewoners worden gevierd.

  -  het wijkpunt fungeert als het epicentrum voor de organisatie van fysieke groepsactiviteiten van, voor en door bewoners. Deze activiteiten houden mensen in beweging, zorgen voor structuur en zijn ook een belangrijke bron zijn voor ontmoeting en contact tussen buren. Daarnaast bouwen we een digitaal netwerk waarop de bewoners elkaar online kunnen ontmoeten en ook via de digitale weg een beroep op elkaar kunnen doen.

  -  via een nieuw narrowcasting-systeem in de centrale hal van de vier flats worden de bewoners op de hoogte gesteld van nieuwtjes en nieuwe activiteiten.
   
 • Een veilige woonomgeving
  Alle woningen krijgen een geavanceerd video-intercomsysteem. Deze nieuwe intercom maakt niet alleen zichtbaar wie er voor de centrale entreedeur staat, de bewoner kan de bezoeker ook in het gebouw volgen. Dit systeem draagt bij aan een veilige woonomgeving en kan ook heel laagdrempelig via een app op de telefoon bediend worden.
   
 • Glasvezel
  Al deze digitale communicatiemiddelen worden mede mogelijk dankzij een nieuwe glasvezelverbinding die aangelegd wordt naar en in de flats. De aanleg van dit nieuwe snelle digitale netwerk vormt het sluitstuk van HogerOp Heerlerbaan+.

De locatie

HogerOp Heerlerbaan+ wordt uitgevoerd in en bij de hoogbouwflats aan de Peter Schunckstraat in Heerlen. Ook het wijkpunt Peter Schunck maakt deel uit van dit serviceproject. De flats liggen aan de rand van Heerlerbaan. Dichtbij zowel mooie natuur- en wandelgebieden als supermarkten, de bibliotheek en het openbaar vervoer. Voor veel inwoners van Parkstad fungeren de hoge flats als ‘landmark’. Vanaf grote afstand zie je, dáár is Heerlerbaan.

Voor wie

Vanwege de ruimte, de ligging en de goede bereikbaarheid zijn de flats aan de Peter Schunckstraat geliefd bij alle leeftijden. Bij HogerOp Heerlerbaan+ investeren we in meer wooncomfort, een veilige omgeving met een betere toegankelijkheid en in speciale voorzieningen waardoor senioren en bewoners die zorg of ondersteuning nodig hebben, langer thuis kunnen blijven wonen. Elke woning krijgt moderne communicatiemiddelen die ‘digitaal ontmoeten’ en ‘zorg op afstand’ mogelijk maken.

Partners

Weller voert dit project uit in samenwerking met Meandergroep Zuid-Limburg, IBA Parkstad en de Huurderbelangenvereniging Hoogbouw.

Planning

De renovatie van de hoogbouwflats I t/m IV vond in de periode 2016-2018 plaats; zie ook HogerOp Heerlerbaan. De aanleg van de glasvezelverbinding is in 2020 gestart; medio 2021 wordt het project afgerond.

Projectleiding

Voor meer informatie over HogerOp Heerlerbaan+ kunt u contact opnemen met Paul Leufkens, via: (045) 404 86 00 of paulleufkens@wellernet.nl. De huurderbelangenvereniging is ook betrokken bij het project; voor vragen of informatie is Frans Souren bereikbaar via 06 – 150 409 20.

Links

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief november 2019
Nieuwsbrief juni 2020
Nieuwsbrief september 2020

Heeft u interesse in een woning in HogerOpHeerlerbaan? Schrijf u dan vandaag nog in op Thuis in Limburg.