bewoners weller

Kerndoelen

Onze vijf kerndoelen

1. We zorgen voor betaalbare sociale huurwoningen.

Ons belangrijkste doel is het betaalbaar houden van voldoende, goed onderhouden woningen in een schone, veilige buurten en wijken in Heerlen, Brunssum en Schinveld. Onze focus ligt daarbij ons op mensen met een smallere beurs of een achterstandspositie. Wij matigen onze huren, opdat ze betaalbaar blijven. Wij hanteren een persoonlijk inschrijvings- en toewijzingsbeleid. Bij het verhuren van woningen letten wij bijzonder goed op een gezonde balans tussen woonlasten en inkomen.

2. We hebben voldoende woningen voor een brede doelgroep.

Wij richten ons op een brede groep mensen op zoek naar invulling van hun woonbehoefte. ‘Breed’ wil zeggen dat wij oog hebben voor de totale woningmarkt en ons niet enkel richten op ouderen, gezinnen of jongeren. De focus van onze kernactiviteiten ligt wel bij de laagste inkomens. Maar als commerciële partijen het nalaten gehoor te geven aan de lokale marktbehoefte, dan pakken wij de handschoen op om in de woonbehoefte van andere doelgroepen te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan de (hogere) middeninkomens. Weller onderstreept namelijk het belang van gedifferentieerde wijken.

3. We verduurzamen ons vastgoed.

We investeren bijna € 40 miljoen om wonen energiezuiniger te maken. Dat is goed voor het milieu én voor de beurs van onze huurders. Twee derde van onze gehele woningvoorraad is uiterlijk 2021 gemiddeld op energielabel B. We kopen duurzame energie via collectieve installaties in. En we combineren (grootschalige) renovaties met energiezuinige maatregelen zoals bijvoorbeeld de 492 levensloopbestendige hoopbouwappartementen op de Heerlerbaan. We zoeken aansluiting bij het Mijnwaterproject zodat woningen over een duurzame energievoorziening beschikken. 

bewoners weller


4. We blijven sterk in buurten en wijken.

Woonplezier gaat bij ons hand in hand met wonen in een omgeving die schoon, heel en veilig is en waar mensen en organisaties elkaar ontmoeten en samenwerken. Gewenste resultaten leggen we vast in prestatieafspraken. Samen met partners als Cicero en Meander verbeteren we het aanbod voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. In Brunssum realiseren wij Noorderkroon II: woningen voor cliënten van Radar. We doen aan renovatie en revitalisering. Daarbij zijn we slim in het combineren van commercieel en maatschappelijk waardoor buurten een impuls krijgen. We zorgen voor zo’n 350 nieuwe woningen in bijvoorbeeld Brunssum (Koutenveld, Savelbergstraat, Leenheerstraat), Heerlen-centrum (Maankwartier, Schandelerstraat, Diana Sport, Lux Luna, Parcstaete) en Heerlerheide (Magistraat). We pakken buurten als de Oude Egge aan.

5. We zijn klantgericht, persoonlijk, helder en efficiënt in onze service.

Wonen is een dienst met een hoge emotionele waarde die om mensenwerk vraagt! Gelukkig wordt dat ook gewaardeerd door onze klanten. Zij waarderen onze inzet met het bovengemiddelde rapportcijfer 7,9 (Aedesbenchmark 2015). We doen ons uiterste best om die hoge klantwaardering te behouden. We weten dat doelmatigheid noodzakelijk is, maar we zijn daarbij klantgericht, persoonlijk en helder in onze service. En we gaan met onze tijd mee. Daarom zetten wij in op optimalisatie van onze digitale omgeving. Op MijnWeller kunnen onze klanten 24/7 terecht om hun zaken te regelen. We gaan ervan uit dat minimaal 20% dat in 2018 ook doet. Voor persoonlijke zaken kunnen onze klanten altijd terecht bij hun adviseur wijken en buurten. Dat is de onderscheidende kracht van Weller: digitaal waar het kan en persoonlijk als de klant daarom vraagt!