wouter dings

Wouter Dings

Adviseur Procesmanagement
 045 - 404 86 00
  WouterDings@wellernet.nl

Weller is vanuit haar missie een bedrijf dat zich in wil zetten voor mensen. Dat geldt, zo ervaar ik dat, zowel intern als extern. De klant wordt maatwerk en kansen geboden, maar dat is ook zo voor de medewerker. Weller is in mijn beleving ook een bedrijf met een open en frisse uitstraling; een bedrijf dat nieuwe inzichten en technieken inzet bij haar bedrijfsvoering. De missie, maatschappelijke doelstelling, stijl en uitstraling van Weller spreken mij zeer aan. Weller is voor mijn gevoel een bedrijf om trots op te zijn.