vergaderen

Visitatie 2015/2016

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft een visitatiestelsel samengesteld waarmee individuele woningcorporaties worden beoordeeld op hun maatschappelijke prestaties. Procorp, een onafhankelijke visitator, heeft van december 2015 tot en met mei 2016 een onderzoek uitgevoerd naar het maatschappelijk presteren van Weller. Dit onderzoek vond plaats conform het visitatiestelsel 5.0.

We zijn tevreden over het resultaat. Zo waarderen klanten onze dienstverlening bij dit onderzoek met een bovengemiddeld cijfer van 7,9. Daar zijn we enorm trots op. En we zullen er alles aan doen om een hoge waardering door onze klanten te behouden.

Wilt u meer weten over de laatste visitatie van Weller?

Download hier de rapportage visitatie maatschappelijke prestaties Weller
Download hier de Bestuurlijke beschouwing visitatierapport maatschappelijke prestaties Weller