Weller, HEEMwonen, Wonen Limburg, ZOWonen, Woonwenz, Wonen Zuid, Woonpunt en Servatius zijn de acht grootste woningcorporaties in Limburg (kortweg: C8). Wij werken al jaren samen aan zaken als toewijzingen en woonlasten. Ook pakken we het verduurzamen van onze woningvoorraad op. We staan tenslotte voor dezelfde uitdaging. Door het samen te doen, versterken we elkaar en zorgen we voor één vraagstelling in de markt.

Kraamkamers
Binnen de samenwerking zijn momenteel vier 'kraamkamers' actief. "Daarmee geven we inhoud aan de wereld van morgen. We willen zorgen voor minder CO2-uitstoot, met meer comfort en met oog voor de woonlasten", vertelt Maurice Vinken van HEEMwonen. Hij is de voorzitter van de kraamkamer circulariteit en klimaatadaptatie - twee brede begrippen. "Daarom willen we dat binnen onze kraamkamer concreet en toepasbaar maken voor de praktijk. We hebben een jaarplan opgesteld waarin we ingaan op hoe je als corporatie keuzes kunt maken in je onderhoud en beheer, en hoe je die keuzes meetbaar en zichtbaar maakt. Overigens maakt het niet uit hoe je woningvoorraad eruit ziet. Als je binnen de C8 maar dezelfde taal spreekt en van dezelfde definities uitgaat."

Praktische tools
Om dat te bereiken, volgen de corporaties onder leiding van de adviesbureaus W/E en PVM workshops waarin ze hun gezamenlijke ambitie en visie definiëren. "Uiteindelijk zullen daar praktische tools uit voortkomen", aldus Maurice. "Denk bijvoorbeeld aan een duurzame materialenlijst. Hierbij kijken we naar de circulariteit van de materialen en of ze de volksgezondheid niet schaden. Maar ook of leveranciers ze terugnemen. Of denk aan een concrete aanpak om van een wijk weer een biodiverse en gezonde leefomgeving te maken. Hoe je dat precies in de praktijk brengt, maakt voor onze samenwerking in feite niet uit. Zolang je maar onze gezamenlijke uitgangspunten hanteert. Daarmee kun je op portefeuille-, tactisch én operationeel niveau sturen."

Urgentie
De urgentie is volgens Maurice groot. "We zeggen weliswaar dat we dit doen voor de toekomstige generatie. Maar ook nú kampen we al met de gevolgen van klimaatverandering. Kijk maar naar de overstromingen van afgelopen zomer. En naar de vele diersoorten die uitsterven door verlies aan biodiversiteit. Geen tijd te verliezen dus! Gelukkig hebben we binnen de C8 de mouwen opgestroopt en zijn we samen aan de slag voor de wereld van morgen én die van vandaag."