Weller is bezig om de openbare ruimte rondom haar woningen steeds meer digitaal in kaart te brengen. Hiervoor is het nodig om verschillende metingen uit te voeren. Het bureau Buiting Advies voert deze opdracht uit en adviseert ons over klimaatvraagstukken waar deze metingen mee te maken hebben.

Het inmeten van de openbare ruimte gebeurt bijna helemaal buiten de percelen (de grond) van onze huurders. In enkele gevallen zal een bewoner gevraagd worden om toegang te geven tot het perceel, bijvoorbeeld een gezamenlijke achtertuin, omdat dit nodig is voor de metingen. Daarom sturen wij, bij uitzondering, niet alle huurders vooraf een brief.

Bij vWeller Magazine_juli-2021_51.jpgragen kunt u het Klanten Contact Centrum van Weller bellen
Heeft u ondanks de toelichting van de medewerkers van Buiting Advies toch nog vragen? Bel dan gerust het Klanten Contact Centrum (KCC) van Weller via telefoonnummer 045-404 86 00. Natuurlijk kunnen de medewerkers van Buiting Advies ook voor u het KCC bellen, als u dat wilt. Zij kunnen bevestigen dat het bedrijf in opdracht van Weller deze metingen uitvoert.

De medewerkers van Buiting Advies dragen herkenbare (bedrijfs)kleding.

Samen voor een groene, natuurlijke en gezonde leefomgevingWeller Magazine_juli-2021_50.jpg
Zoals hierboven aangegeven wordt Weller door dit bureau geholpen bij klimaatvraagstukken. Weller zal de komende jaren flink inzetten op het verbeteren van klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheidsvraagstukken in de wijken van onze huurders. Dat wil zeggen dat wij ons inzetten voor een meer groene en natuurlijke leefomgeving met meer ruimte voor plant en dier. Dat doen wij niet alleen, maar daar waar mogelijk samen met partners.

Wilt u weten wat u zelf al kunt doen?
Via de actie Operatie Steenbreek kunt u uw tegels vervangen voor groen. In ruil krijgt u gratis planten en advies. Weten hoe het werkt?
Kijk dan op de site: Vergroen uw tuin via Operatie Steenbreek! (heerlen.nl)