Maankwartier Heerlen
Als Weller doen we wat we kunnen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Niet alleen staat de gezondheid van onze medewerkers en die van onze huurders op nummer 1. We hebben daarnaast ook een gezamenlijke zorgplicht voor alle mensen om ons heen. Vandaar dat we een aantal maatregels hebben genomen, waarbij het uitgangspunt is om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. Dit betekent dat alleen afspraken met een dringend karakter zullen doorgaan of kunnen worden ingepland. Andere afspraken worden zoveel mogelijk telefonisch afgestemd.

Bereikbaarheid 

In verband met het Coronavirus zijn wij misschien wat minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent. Onze excuses hiervoor!  

Wellerijen 

Onze Wellerijen in Heerlen en Brunssum zijn tot nader bericht gesloten voor bezoekers. We blijven onze dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren, vandaar dat het wel mogelijk is om voor spoedzaken een afspraak te maken. Neem voor een afspraak contact op met het Klant Contact Centrum van Weller 045-4048600.

Huiskamers 

De kleinere huiskamers die in eigendom zijn van Weller zijn tot nader bericht. Senioren zijn een kwetsbare doelgroep. Ondanks dat het vervelend is voor senioren gaat veiligheid voor alles. 

Huismeesters op locatie 

Onze huismeester lounges in de complexen blijven voorlopig dicht. Er worden ook geen huisbezoeken ingepland door de huismeester/wijkbeheer. Afspraken worden alleen gemaakt indien het spoedkwesties zijn. 

Activiteiten in de complexen

Grote activiteiten (met meer dan 40 deelnemers) kunnen geen doorgang vinden. Alle kleinere bijeenkomsten die uitgesteld kunnen worden, verplaatsen we naar een ander moment. 

Fysieke afspraak 

Heeft u een afspraak met een medewerker van Weller omdat er dringende zaken spelen? Voordat er fysiek contact is, zullen wij u vragen of u en uw gezinsleden klachtenvrij zijn (geen neusverkoudheid, hoesten of koorts). Voelt u zichzelf niet prettig als u fysiek bezoek krijgt van een medewerker geef dat dan ook vooral aan. 

Reparatieverzoek

Heeft u een reparatieverzoek? Dan kunt u dat op de gebruikelijke wijze melden. Onze onderhoudsbedrijven werken volgens een nieuw protocol om de veiligheid van u en de medewerkers van de onderhoudsbedrijven te garanderen. Met het nieuwe protocol worden niet alleen spoedmeldingen en storingen maar ook de algemene klachten weer opgepakt. 
Lees meer over reparaties en onderhoud in dit bericht.   

Verhuizingen 

Als u de huur opzegt, kunt u zelf al lezen hoe u de woning moet achterlaten. Zie hiervoor de lijst huurdersonderhoud bij mutatie. Het proces van woningopname bij einde huurcontract zal door het Coronaprotocol van Weller afwijken van de gebruikelijke procedure. U kunt uw woning nog steeds opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Er wordt dan contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor de vooropname en de eindopname. Bij deze vooropname is de Technische Beheerder van Weller niet meer persoonlijk aanwezig.

Onze Technisch Beheerder zal op het afgesproken moment dat de vooropname plaatsvindt telefonisch contact met u opnemen. De vooropname wordt dan telefonisch gedaan. Van de vooropname ontvangt u een rapport van Weller met de bevindingen en de gemaakte afspraken. Op de dag van de eindopname van de woning levert u de sleutels in op de aan u bekendgemaakte inleverplaats. Daarna zal de eindopname door Weller plaatsvinden. Het kan dan zijn dat Weller tot de conclusie komt dat u nog werkzaamheden moet uitvoeren. U krijgt daar dan nog een of meerdere dagen de tijd voor. Van de eindopname wordt een rapport opgemaakt dat u toegezonden krijgt. 

Vragen 

Heeft u vragen, bel dan gerust met het Klant Contact Centrum van Weller via 045-4048600. Kijk voor de laatste informatie over het Coronavirus op de website van de RIVM. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we u op de hoogte.