Op vrijdag 23 september was onze jaarlijkse ‘Binnenste Buiten Dag’ met als thema ‘Tussen droom en daad – samen in de wijk’. Het was een educatieve middag waar huurders(organisaties), de Raad van Commissarissen, de bestuurder en medewerkers van Weller samen met gemeentevertegenwoordigers van gedachten wisselden over de actuele onderwerpen segregatie en sociale problematiek.

Boeiende presentaties

Dit jaar namen de huurderskoepels van Weller de organisatie op zich. Het was een afwisselend en leerzaam programma met presentaties van ervaringsdeskundigen Jeroen Frissen, adviseur bij Circusvis en betrokken bij de Woonvisie parkstad Limburg en Caroline van Weert, werkzaam als mediator, bestuurder en buurtbemiddelaar. Hieruit bleek onder meer hoe belangrijk het is om verder te kijken dan je eigen organisatie én vooral de samenwerking op te blijven zoeken met verschillende (maatschappelijke) partners.

Betrokkenheid

Op basis van de inspirerende verhalen van de twee sprekers werd er een vertaalslag gemaakt naar de concrete situatie in onze eigen wijken. Aan de hand van de vraag ‘hoe gaat dit bij u in de wijk’ werd gesproken over de rol die eenieder heeft in de wijk, het belang van elkaar te leren kennen maar ook hoe belangrijk het is dat bewoners elkaar leren kennen, de problematieken die spelen en de keuzes die gemaakt dienen te worden om een wijk op een hoger plan te krijgen. De hoge mate van betrokkenheid van alle partijen kwam hierin duidelijk naar voren.

Met positieve energie vooruit

Een geslaagde middag, waarin we al met al concludeerden dat we de dialoog met elkaar moeten blijven aangaan en dat er nog veel werk te doen is. Maar we zien ook de positieve trend in de ontwikkeling van een wijk als er we er lange tijd actief zijn en dat geeft energie!