prestatieafspraken

Weller maakt samen met de gemeente waarin zij actief is én de huurdersbelangenverenigingen afspraken over de uitvoering van het woonbeleid. Deze afspraken worden vastgelegd in jaarlijkse prestatieafspraken. Hierin leggen wij vast wat de gemeente het komende jaar van ons kan verwachten. Naast daadwerkelijke bouw, renovatie en/of sloop van woningen komen ook zaken als betaalbaarheid, wonen en zorg en huisvesting voor specifieke doelgroepen aan bod. De prestatieafspraken voor 2019 zijn van alle woningcorporaties in één gemeente gebundeld in één document.

Een fijne woonomgeving creëren we namelijk samen!
 

> Prestatieafspraken met gemeente Heerlen
> Prestatieafspraken met gemeete Brunssum
> Prestatieafspraken met gemeente Onderbanken