Op vrijdag 31 mei werden de Regionale Prestatieafspraken Parkstad Limburg 2024 – 2028 officieel ondertekend. Een heugelijk moment! Dit document, dat onderdeel is van de Regionale Woonvisie, markeert een belangrijke stap in de gezamenlijke inspanningen voor de toekomst van woningbouw en leefbaarheid in Parkstad.
 

ondertekening regionale prestatie afspraken parkstad juni 2024.jpeg


Onder de trotse blik van Staf Depla, voorzitter van de landelijke ‘taskforce nieuwbouw corporaties’, zetten Tim Weijers (voorzitter van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg), Wim Hazeu (voorzitter van het Regionaal Overleg Woningcorporaties Parkstad / ROW), en Rene Sulmann (voorzitter van het Regionaal Overleg Huurdersorganisaties Parkstad / ROH) hun handtekeningen. Hiermee werden de meerjarige afspraken tussen de zeven Parkstadgemeenten en negen regionale woningcorporaties en huurdersorganisaties bezegeld.

Wat maakt deze afspraken zo belangrijk? Ze geven richting aan de woningbouwambities en leefbaarheidsdoelen voor de komende jaren, gebaseerd op de Regionale Woonvisie Parkstad Limburg 2023 – 2028. Deze visie richt zich op het realiseren van minimaal 7.500 nieuwe woningen tussen 2022 en 2032 en het aanpakken van leefbaarheidsproblemen in kwetsbare wijken en dorpen.

Weller is blij en trots dat de Regionale Prestatieafspraken in goed overleg met onze partners tot stand zijn gekomen. We kijken uit naar de komende jaren waarin we samen gaan bouwen aan een betere toekomst voor Parkstad.

Enkele concrete afspraken zijn:

  • Bouw van minimaal 1.350 sociale huurwoningen.
  • Realisatie van gemengde wijken met ook midden-huurwoningen en betaalbare koopwoningen.
  • Versnelling van woningbouw door gezamenlijke grondprijzen en conceptuele woningbouw.
  • Behoud van sociale huurwoningen.
  • Collectieve inzet van de 'Voorzieningenwijzer' om financiële risico's bij kwetsbare huishoudens te verminderen.

Benieuwd naar meer? Bekijk de video over de Regionale Woonvisie Parkstad 2024-2028, met onder andere minister Hugo de Jonge. Of lees het document

Samen bouwen we aan een leefbare en duurzame toekomst voor iedereen in Parkstad!