Een mooi moment voor Dolmans Landscaping Group bv en Weller op maandag 11 december, want wij tekenden een meerjarig contract groenonderhoud.  Extra bijzonder is dat het groenonderhoud zoveel mogelijk wordt uitgevoerd op basis van het concept de ‘Nieuwe wAarde’.

PHOTO-2023-12-11-13-18-03.jpg
Ondertekening samenwerking door directeur-bestuurder van Weller Barry Braeken en Pepijn Reinders, directeur Dolmans Landscaping.

 

Breder dan Wonen

Duurzaamheid is voor Weller breder dan wonen alleen en gaat ook over een gezonde omgeving en buurt. Vanuit het concept de Nieuwe wAarde gaan we in onze wijken een gezonde, biodiverse en klimaatadaptieve leefomgeving voor mens en dier creëren. Deze visie is een aanpak van de inrichting en het beheer van de groene (openbare) ruimte. Denk aan parken, bloemperken, voortuinen, het aanpakken van hittestress, waterafvoer, biodiversiteit, minder beton en steen, een prettige ruimte om elkaar te ontmoeten en meer beweging voor bewoners.

Wij zijn de eerste

Weller is de eerste corporatie die hiermee aan de slag is gegaan. We zijn al vier jaar lang bezig met de voorbereidingen en hebben voorbeeldtuinen gemaakt en verschillende locaties heringericht. Een broodnodige transformatie om écht het verschil te kunnen maken.

Inspireren

We vinden het belangrijk om de Nieuwe wAarde ook buiten Weller uit te dragen. Zo hopen wij ook anderen te inspireren. Wat is er mooier dan samen bouwen aan een gezonder leefklimaat voor ons allen en onze kinderen? Groenpartner Dolmans Landscaping is een mooi voorbeeld van hoe je samen uitvoering kunt geven aan een andere manier van groenonderhoud. Zo ontstaat er ruimte voor de bewoners en de omgeving.

Weller Magazine_JUL-2023_34.jpg
Weller Magazine_JUL-2023_33.jpg
Adviseur Bedrijfsbureau Chrétien Bijlmakers:

“Het bestek waar Dolmans mee gaat werken is nu nog een mix van standaard groenbeheer en beheer vanuit de Nieuwe wAarde. We hopen over een jaar of zeven de complete transitie te hebben gemaakt zodat het bestek en de uitvoeringsmethodiek volledig ingericht zijn volgens de Nieuwe wAarde. Groenbeheer betekent in deze context bijvoorbeeld dat je de maaimomenten niet meer standaard gaat inplannen, maar wacht tot de graszaden zichzelf hebben uitgezaaid.”

Medewerker ruimtelijke kwaliteit Edwin Gorissen onderstreept dit:

“Door anders om te gaan met het snoeien van bomen en het benutten van de bloeiende bloemen ontstaan er voedsel én rustplekken voor de solitaire bijen en vlinders. We proberen insecten nieuwe onderkomens te bieden zodat de populatie kan uitbreiden. Plekken waar de natuur kan opbloeien dragen substantieel bij aan de mentale gezondheid van huurders en dat vind ik persoonlijk erg belangrijk. Voor mij zijn de projecten pas geslaagd als we onze bewoners meer naar buiten krijgen. We willen een andere omgeving creëren waarin zij zich lekker voelen, ook als er beperkte middelen zijn om op vakantie te gaan. Neem onze projecten in Heerlerheide: daar straalt een Wellerlichtje en de mensen komen naar buiten. Ze dragen nu bij aan het onderhoud wat ze voorheen wellicht niet deden én daardoor ziet het er ook nog eens heel mooi uit. We doen het echt samen!”

Over de Nieuwe wAarde hebben we een video gemaakt die beschikbaar is in een lange en korte versie: