Regelmatig voert het kennis- en kwaliteitscentrum KWH een onderzoek namens Weller uit naar hoe tevreden onze huurders zijn over onze dienstverlening. Handelt Weller reparaties goed af? Komen wij onze afspraken na? Wat gaat goed en wat kan beter? Uw tips helpen. Daar leren we van en nog belangrijker: ze helpen ons om onze dienstverlening verder te verbeteren.

Hoge cijfers

Een belangrijk verbeterproces in de organisatie van Weller is de kwaliteit van het reparatie- en mutatieonderhoud. Hoe snel en goed wordt u geholpen bij een reparatieverzoek? Hoe tevreden bent u over onze service bij verhuizing? Uit de enquêtes die KWH voor ons uitvoert, blijkt dat onze huurders het reparatieonderhoud gemiddeld waarderen met het rapportcijfer 7.8. Voor het mutatieonderhoud bij verhuizingen geven de bewoners ons gemiddeld een 8.1. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Maar dat betekent niet dat wij achter over leunen. Het kan altijd beter.

Goede afspraken

Samen met onze vaste bouwpartners GrausBouw, Bouwbedrijf Peeters, Tisaco-Tillmanns en Wierts BV hebben we onderzocht hoe we de klanttevredenheid bij reparaties en mutaties verder kunnen verhogen. Dit onderzoek heeft geleid tot belangrijke (lange termijn) afspraken met betrekking tot het reparatie- en mutatieonderhoud. Bijvoorbeeld: welke producten en materialen we in Wellerwoningen gebruiken. Denk aan kranen, sloten, keukens en deuren. Welk prijskaartje aan bijvoorbeeld het vervangen van een kraan mag hangen? Hoe lang de doorlooptijd van een klus is. En hoe snel moeten onze bouwpartners bij een gewone reparatievraag en bij een spoedvraag op de stoep staan?

Basiskwaliteit en snellere informatie

Alle afspraken die wij met onze vier onderhoudspartners hebben gemaakt, hebben we vastgelegd in het handboek Basiskwaliteit Wellerwoning. Alle vier onze bouwpartners werken volgens dit handboek. Dit betekent dat elke Wellerhuurder - of u nu in Schinveld of in Heerlerbaan woont - dezelfde goede service en basiskwaliteit krijgt. Daar blijft het niet bij. We hebben ook weer samen met de vier onderhoudspartners een systeem ontwikkeld, waardoor we sneller informatie kunnen uitwisselen over de status van reparaties. Het onderhoudsproces is hierdoor voor Weller en voor de bouwpartners nóg inzichtelijker én beheersbaarder geworden.

Een paar minuutjes van uw tijd

Door de enquêtes van het KWH in te vullen, helpt u ons om onze dienstverlening verder te verbeteren. Misschien hebt u al eens een vragenlijst ingevuld? Maar het kan ook zijn dat u binnenkort voor het eerst een uitnodiging ontvangt om aan de enquête mee te doen. Wij stellen het enorm op prijs als u meedoet. Ook als u verbeterpunten ziet. Met uw tips helpt u ons om ons werk beter te doen.

Dank u wel voor uw medewerking!