Te veel mensen laten toeslagen en bijzondere voorzieningen liggen.

Uit de gesprekken die onze adviseurs met huurders voeren, blijkt dat veel mensen – om wat voor reden dan ook – geen gebruikmaken van regelingen of toeslagen waar zij recht op hebben. Zelfs de huurtoeslag blijft onbenut. Zij laten hierdoor soms wel honderden euro’s per maand liggen. Zonde toch, in deze dure tijd?

Heeft u recht op huurtoeslag?

Aan de hand van onderstaande stappen ziet u of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Stap 1: de huurkosten

De huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van de huur. Deze mag niet hoger zijn dan:
• € 763,47 per maand (als u ouder bent dan 23 jaar)
• € 442,46 per maand (als u jonger bent dan 23 jaar)

Stap 2: uw inkomen

Of u huurtoeslag krijgt, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Ook maakt het uit of u de AOW-gerechtigde leeftijd hebt.
Als u géén AOW krijgt, komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag als u:
• minder verdient dan € 33.441,- per jaar als u alleen woont.
• minder verdient dan € 40.985,- als uw huishouden uit twee ofmeerdere personen bestaat.

Krijgt u wel AOW, dan komt u mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag als u:
• minder verdient dan € 28.250,- per jaar als u alleen woont.
• minder verdient dan € 43.082,- als uw huishouden uit twee of meerdere personen bestaat.

Wij helpen u graag verder

Op www.toeslagen.nl kunt u direct berekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag en wellicht ook zorgtoeslag. Heeft u behoefte aan advies of een handje hulp hierbij? Neem dan contact op met de belastingdienst. Dat kan telefonisch via 0800 - 0543 (gratis). U kunt ook met ons bellen. Onze adviseurs helpen u graag verder. U bereikt ons via info@wellernet.nl of telefonisch via 045 - 404 86 00.

LET OP!

Verdient u dit jaar meer of misschien minder dan vorig jaar? Elk verschil in inkomen is van invloed op de hoogte van de huurtoeslag. Ook de grootte van uw huishouden heeft invloed. Gaat u met meer of juist minder mensen samenwonen, dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op huurtoeslag. Houd dit goed in de gaten en neem op tijd contact op met de belastingdienst. Zo voorkomt u dat u later misschien geld moet terugbetalen.