In 2021 hebben huurders met een relatief hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging van hun verhuurder. Dit is bij wet geregeld. Huurders die op basis van hun inkomen van 2019 in aanmerking komen, krijgen de huurverlaging vanzelf. Huurders die te maken hebben gehad met een daling van het inkomen na 2019 kunnen de huurverlaging zelf aanvragen. 

Waarom een ​​eenmalige huurverlaging?
De meeste huurders betalen een huurprijs die past bij hun inkomen. Bij het toewijzen van woningen houdt Weller daar al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Dat kan zo gegroeid zijn doordat bijvoorbeeld uw inkomen is gedaald voor een langere periode. Of omdat er in de tijd dat u uw woning ging huren nog geen rekening werd gehouden met een huurprijs die paste bij uw inkomen. Daarom kunnen deze huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen.

Uit de controle van de belastingdienst blijkt wie in aanmerking komt
Uit de gegevens van de belastingdienst blijkt wie in aanmerking komt. De belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen was van uw huishouden in 2019 en met hoeveel mensen u in huis woont. Op basis van deze controle horen wij of u recht heeft op een huurverlaging. We verlagen dan automatisch uw huur. U hoeft zelf niets te doen. Wij ontvangen overigens niet uw precieze inkomen van de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft alleen door of het een “laag inkomen” of “geen laag inkomen” is. 

Weller schema huurverlaging5.jpg

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch bericht van ons
Huurders die in aanmerking komen, sturen we voor 1 april een brief. De huurverlaging gaat dan in per 1 mei 2021. De belastingdienst stuurt de huurders waarvan gegevens zijn opgevraagd ook voor 1 april een kennisgevingsbrief. Hierin staat dat Weller gegevens heeft opgevraagd en waarom dat gebeurd is. 

Wanneer kunt u zelf aanvragen?
Is uw inkomen na 2019 voor tenminste zes maanden gedaald, dan kunt u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. U moet dit wel kunnen aantonen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan en de bewijsstukken zijn compleet, dan doen we binnen drie weken een voorstel tot huurverlaging.
Bekijk in deze flyer hoe het werkt.

Een aanvraag tot huurverlaging kunt u indienen tot uiterlijk 31 december 2021.
We hebben een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt gebruiken om de aanvraag in te dienen. De brief en de bijlagen stuurt u naar ons terug per post: Stichting Weller Wonen, Postbus 2 6400 AA Heerlen of per e-mail: info@wellernet.nl.

Wilt u meer weten? Bekijk dan onderstaande links of de veelgestelde vragen. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via het Klanten Contact Centrum op telefoonnummer 045 - 404 86 00

Lees meer:

Veelgestelde vragen over de eenmalige huurverlaging

Eenmalige huurverlaging 2021

 • 1. Wat is de Wet eenmalige huurverlaging?

  In 2021 krijgen huurders met een laag inkomen en een hoge huur een huurverlaging van hun verhuurder. Dit is bij wet geregeld. Het gaat om twee situaties:

  - Woningcorporaties zijn verplicht in 2021 een eenmalige huurverlaging door te voeren voor de groep huurders die een te hoge huur betaalt in relatie tot hun inkomen.
  - Huurders die te maken hebben gehad met een inkomensdaling na 2019, kunnen de huurverlaging zelf aanvragen bij hun woningcorporatie.

 • 2. Welke huurprijs wordt verlaagd?

  Het gaat om de huurprijs zonder servicekosten, ook wel ‘kale’ huurprijs genoemd.

 • 3. Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen?

  Als u aan de voorwaarden voldoet en uw (gezamenlijk) inkomen zat in 2019 onder de inkomensgrens (zie vraag 4), dan krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft deze niet aan te vragen. Weller stuurt u een voorstel toe.


  Als uw inkomen is gedaald na 2019 en dit duurt minstens zes maanden dan kunt u zelf een huurverlaging aanvragen. Bij vraag 7 ziet u hoe u dit doet.

 • 4. Wie komt in aanmerking voor huurverlaging?

  Of u in aanmerking komt, hangt af van de hoogte van de huur, het (gezamenlijk) inkomen en de gezinssamenstelling:

 • 5. Wat als ik niet eens ben met het voorstel dat ik heb ontvangen of de afwijzing van mijn verzoek tot huurverlaging?

  Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek. In de brief vindt u de contactgegevens. Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u een procedure bij de Huurcommissie starten. Ga naar www.huurcommissie.nl/verzoekschriften en vul online het formulier ‘Eenmalige huurverlaging - voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs’ in. Dit moet u doen binnen zes weken na 1 mei, de datum dat we uw huur aanpassen. Of als u de huurverlaging zelf heeft aangevraagd, zes weken nadat u het voorstel hebt ontvangen.

  Als u een afwijzing heeft ontvangen, heeft u hierna zes weken om naar de Huurcommissie te stappen.

 • 6. Ontvangt u geen voorstel, maar denkt u wel in aanmerking te komen?

  Neem dan even contact met ons op (telefonisch via: 045 - 404 86 00 of per email: info@wellernet.nl). We bekijken dan samen of u in aanmerking komt en welke stappen u kunt nemen.

 • 7. Mijn inkomen is gedaald na 2019. Kan ik huurverlaging aanvragen?

  U kunt om een huurverlaging vragen als:

  - Uw inkomen na 2019 is gedaald. (bijvoorbeeld sinds corona begon)
  - Als de daling al minstens zes maanden duurt
  - Als u kunt aantonen dat uw (gezamenlijk) inkomen de afgelopen zes maanden in totaal minder dan de helft is van het jaarinkomen dat geldt om in aanmerking te komen voor de huurverlaging. (zie het schema bij vraag 4)

  Dat is:
  - Maximaal € 11.862,50 als u alleen woont.
  - Maximaal € 11.825,- als u alleen woont en AOW ontvangt
  - Maximaal € 16.100,- als u met één of meerdere personen samen woont. Het aantal maakt niet uit. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
  - Maximaal €16.037,50 als u met één of meerdere personen samen woont. Het aantal maakt niet uit. Minstens één van jullie ontvangt AOW. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

  En verder geldt dat uw huur hoger is dan € 633,25 (als u alleen woont of met z’n tweeën ) of € 678,66 (als u met drie of meer personen woont).

 • 8. Wat stuur ik mee als ik zelf een aanvraag wil doen?

  U stuurt mee:

  1. Een ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden. Hierin staat het aantal personen en de leeftijden.
  2. Inkomensgegevens die laten zien dat uw (gezamenlijk) inkomen in de laatste zes maanden in totaal is gedaald tot 50% van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. (zie vraag 7)

  De inkomensgegevens kunnen bestaan uit een recente set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP’er bent.


  We hebben een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt gebruiken om de aanvraag in te dienen. De brief en de bijlagen stuurt u naar ons terug per post: Stichting Weller Wonen, Postbus 2 6400 AA Heerlen of per e-mail: info@wellernet.nl. • 9. Ik heb een aanvraag tot huurverlaging gedaan. Hoe gaat het nu verder?
  • Is de aanvraag compleet? Dan mag u binnen drie weken een reactie verwachten. Heeft u recht op een huurverlaging dan sturen we u een huurverlagingsvoorstel toe. Zo niet, dan ontvangt u een afwijzingsbrief met uitleg waarom u niet in aanmerking komt.
  • Is de aanvraag nog niet compleet? Missen er bijvoorbeeld nog gegevens, dan ontvangt u van ons een brief met het verzoek de aanvraag compleet te maken. De reactietermijn van drie weken gaat in op het moment dat de aanvraag compleet is.

  Graag wijzen we u ook op het volgende:
  Heeft u na drie weken nog geen reactie ontvangen, of een voorstel waarmee u het niet eens bent? Neem dan even contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

  U heeft ook de mogelijkheid om naar de Huurcommissie te stappen:
  - binnen zes weken als u een voorstel ontvangt waarmee u het niet eens bent.
  - binnen negen weken na indienen van de aanvraag als u geen reactie ontvangt. • 10. Wanneer kan ik een aanvraag doen?
  Vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 30 december 2021 kunt u zelf een aanvraag indienen bij Weller.

 • 11. Hoeveel wordt de huur verlaagd?
  Dat hangt af van de hoogte van uw huurprijs van dit moment. Bij huurverlaging wordt de huur verlaagd tot € 633,25 als u alleen woont of met twee personen en tot € 678,66 als u met drie of meer personen samenwoont. Als uw huur dus veel hoger ligt dan deze bedragen krijgt u veel huurverlaging. Ligt het er maar een paar euro boven, dan gaat het om een klein bedrag.


 • 12. Hoe weet Weller wat mijn inkomen is en hoe groot mijn huishouden is?
  Voor alle huurders met een huur boven € 633,25 hebben we de inkomensgegevens opgevraagd bij de belastingdienst. De belastingdienst controleert of het (gezamenlijk) inkomen boven of onder de inkomensgrens ligt en geeft dit aan Weller door. We krijgen dus niet uw exacte inkomen door. Overigens stuurt de Belastingdienst de huurders waarvoor de controle is uitgevoerd hierover ook een brief.
 • 13. Moet ik wijzingen doorgeven aan de Belastingdienst?

  Hebben wij u een voorstel gedaan? Dan geeft Weller de verlaging van de huur door aan de Belastingdienst.

  Heeft u zelf een aanvraag gedaan? Dan moet u de wijzing in huurprijs en/of inkomen wel zelf doorgeven aan de Belastingdienst.

 • 14. Verandert mijn huurtoeslag door huurverlaging?

  Het kan zijn dat u minder huurtoeslag ontvangt als uw huur omlaag gaat. Bekijk of dit ook voor u geldt en maak daarom een proefberekening. Kijk op www.belastingdienst.nl bij ‘Proefberekening Toeslagen’.