Toelichting huurverhogingsbeleid Weller

Waarom huurverhoging?

Net als voor uw eigen huishouden, is het voor Weller zo dat inkomsten en uitgaven elkaar moeten dekken. Dit geldt zeker voor de langere termijn. Onze inkomsten bestaan uit huuropbrengsten. De uitgaven bestaan uit onderhoudskosten voor de woningen, verduurzaming van de woningen en sloop van slechte woningen die dan weer door nieuwbouw vervangen worden. Verder zijn er ook nog rente en aflossingen, personeels- en administratiekosten, belastingen, verzekeringen enzovoorts.

Landelijke ontwikkelingen

Volgens de wet mogen wij de huur ieder jaar per 1 juli verhogen. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. De huurprijzen van sociale huurwoningen mogen per 1 juli verhoogd worden met maximaal 2,3% (gemiddelde inflatie december 2021).

Overleg huurderskoepels

De plannen voor de huurverhoging zijn overlegd met de huurderskoepels. Dit zijn: Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (stadsdeel Heerlen-Centrum), Huren en Wonen (stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel stadsdeel Heerlerbaan. Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich uit te spreken over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging.

Hoe gaat Weller per 1 juli 2022 met de huurverhoging om?

In overleg van de huurderskoepels volgt Weller ook dit jaar een inflatievolgend huurprijsbeleid.

Voordat de huurverhoging wordt vastgesteld, kijkt Weller naar de verhuurbaarheid, de investeringen die nodig zijn in onder andere verduurzaming en hoe de woonlasten zich ontwikkelen. Hiertoe zal Weller zal per 1 juli 2022 de huur voor de meeste woningen, verhogen met 2,3 %. Dit jaar zullen we dus aansluiten op het niveau van de inflatie. Opnieuw zullen we geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren voor huurders in een sociale huurwoning met een hoog (midden)inkomen.

Ook voor garages en parkeerplaatsen geldt een huurprijsverhoging van 2,3%.

Ontvangt u huurtoeslag?

Dan hoeft u de nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Weller zal dat voor u doen.

Vragen?

Uw adviseur Wijken en Buurten geeft graag antwoord op eventuele vragen. U kunt uw adviseur Wijken en Buurten bereiken via telefoonnummer: 045 – 209 96 93

Huurverhoging 2022