geld

Waarom huurverhoging?

Net als voor uw eigen huishouden, is het voor Weller zo dat inkomsten en uitgaven elkaar moeten dekken. Dit geldt zeker voor de langere termijn. Onze inkomsten bestaan uit huuropbrengsten en de uitgaven bestaan uit rente en aflossingen, onderhoudskosten voor de woningen, investeringen in verduurzaming, personeels- en administratiekosten, belastingen, verzekeringen en dergelijke.

Landelijke ontwikkeling

Het kabinet Rutte heeft enkele jaren geleden gekozen voor een systeem van inkomensafhankelijke huurverhoging. Afhankelijk van het totale inkomen per huishouden mag de maximale individuele huurverhoging per 1 juli 2020 of 5,1% of 6,6% zijn. Dit is beduidend hoger dan de 2,6% inflatie over de periode december 2018 tot december 2019 en wordt onder andere veroorzaakt door de zogenoemde ‘verhuurderheffing’, die de woningcorporaties dienen af te dragen aan de overheid. Ook extra investeringen in verduurzaming leiden tot hogere uitgaven.

Overleg met huurderskoepels

De plannen voor de huurverhoging zijn overlegd met de huurderskoepels. Dit zijn: Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (stadsdeel Heerlen-Centrum), Huren en Wonen (stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel stadsdeel Heerlerbaan. Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich uit te spreken over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging.

De huurderskoepels hebben voor het jaar 2020 unaniem een inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen en zijn in verband met de betaalbaarheid voorstander van een gematigde huurverhoging. Tot onze vreugde is het ook deze ronde gelukt overeenstemming te bereiken over het te hanteren percentage.

Hoe gaat Weller per 1 juli 2020 met de huurverhoging om?

Voordat de huurverhoging wordt vastgesteld kijkt Weller naar de verhuurbaarheid, de vereiste investeringen in onder andere verduurzaming, de woonlastenontwikkelingen en naar de gevolgen van de ‘verhuurderheffing’.

Conform het advies van de huurderskoepels zal Weller voor 2020 geen inkomensafhankelijke huurverhoging hanteren. Een inflatievolgend huurprijsbeleid blijft het uitgangspunt. Echter, omwille van de betaalbaarheid zullen wij de kloof tussen huurprijsontwikkeling en inkomensontwikkeling dit jaar, opnieuw, verkleinen door de huurprijs minder dan het inflatieniveau (2,6%) te laten stijgen. Hiertoe zal per 1 juli 2020 de huur voor de meeste woningen, ongeacht uw inkomen, slechts beperkt verhoogd worden met 1,5%.

Ook voor garages en parkeerplaatsen geldt een huurprijsverhoging van 1,5%.

Ontvangt u huurtoeslag?

Dan hoeft u de nieuwe huurprijs niet door te geven aan de Belastingdienst. Weller zal dat voor u doen.

Vragen?

Uw adviseur Wijken en Buurten geeft graag antwoord op eventuele vragen. U kunt uw adviseur Wijken en Buurten bereiken via telefoonnummer: 045 – 209 96 93.