we willen het verschil maken 1.jpg

Na een hele tijd van voorbereiding is het zover: de lancering van ons nieuwe Strategisch Beleidsplan 2022 t/m 2026. Het begon twee jaar geleden met een nieuwe Koers voor Weller en het resulteerde in dit mooie plan. Alle medewerkers hebben meegedacht tijdens inspirerende bijeenkomsten. We hebben het écht samen gedaan en daar zijn we heel trots op.

We hebben onze doelen uitgewerkt voor de komende vier jaar. Én nog belangrijker, we geven aan hoe we deze doelen gaan bereiken. De titel zet de toon. Wij willen het verschil maken: voor het woonplezier van onze huurders en voor onze regio, Parkstad Limburg.

Voorop in onze dienstverlening staan de betaalbaarheid en beschikbaarheid van voldoende sociale woningen; dat is en blijft ons belangrijkste doel. Wat we verder heel relevant vinden is het sterk blijven in onze wijken en buurten.

We zien dat het aantal kwetsbare mensen toeneemt. In plaats van ons bezig te houden met de vraag of ‘we er wel van zijn’, steken wij liever onze energie in goede ondersteuning. Door oprecht te luisteren naar het verhaal achter de voordeur kunnen wij bewoners écht helpen. Soms door het inschakelen van passende hulpverlening, soms door hen uit te nodigen voor een buurtlunch of kennis te laten maken met andere bewoners.

Verbinden op alle denkbare niveaus blijft de manier om het verschil voor mensen te maken!

We willen ook vernieuwing aanjagen: op het gebied van wonen, maar ook op ruimtelijk, sociaal, cultureel en economisch vlak. Een hele klus, waarvan wij nu al weten dat we dit niet alleen kunnen. Daarom zoeken we actief naar verbinding en samenwerking: met bewoners, gemeenten, maatschappelijke instanties en marktpartijen.
Als het ons samen lukt om álle wijken en buurten veerkrachtig te krijgen voor onze huurders, zijn we pas écht sterk in wijken en buurten.

Meer weten van onze plannen? Heeft u goede ideeën om ons te helpen het verschil te kunnen maken. Wij horen het graag!

9. fam.steijvers boerdijk_03112021_003.jpg
9. molenwei_06112021_010.jpg
10. Bart Dassen _juli-2021_14.jpg