Maandag 13 januari opende in Heerlen het eerste ‘Huis van het Recht’ van ons land. Dit nieuwe juridische loket biedt hulp bij bijvoorbeeld schulden, huurproblemen, ruzie of een verslaving. Nieuw is dat verschillende hulpverlenende instanties samenwerken om de kern van het probleem aan te pakken. Zo willen zij voorkomen dat mensen in een negatieve spiraal terechtkomen. Ook Weller zette zijn handtekening onder het convenant.

Martien Nillesen van Weller is blij met de samenwerking. “Rechtspraak is voor veel mensen een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Het starten van een procedure is ingewikkeld én duur. Problemen kunnen daardoor escaleren. Als je bijvoorbeeld een rekening te laat betaalt, komt daar meteen een boete op. Het probleem dat je hebt, wordt daardoor alleen maar groter.”

Het totaalplaatje

Het gevolg is dat mensen vaak pas met een rechter in aanraking komen als er al veel mis is in hun leven. Als voorbeeld noemt Martien een gezin dat door schulden de huur niet meer kan betalen. “Door allerlei omstandigheden kan het ineens fout gaan. Denk aan een scheiding, het verlies van een baan of door het overlijden van een partner. Voor de meeste mensen is het dan lastig om hulp te vragen. Je schaamt je. Of je denkt dat je de schulden met bijvoorbeeld het vakantiegeld wel inlost. Intussen stapelen de problemen zich op. Je leeft continu onder spanning en dat heeft zijn weerslag op elk facet in je leven. Als je tot voor kort dan de fout in ging en voor de rechter moest verschijnen, keek de rechter alleen naar die ene fout. Dat is nu anders. In het Huis van het Recht kijken we meteen naar het totaalplaatje om schadelijke gevolgen te beperken.”

Perspectief bieden

Behalve het Juridisch Loket, de Rechtbank Limburg en de gemeente Heerlen werken ook het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en verschillende woningcorporaties mee. Martien Nillesen: “Voor Weller past de samenwerking in het streven om het aantal huisuitzettingen naar nul terug te dringen. Maar vooral willen we onze huurders ook als het tegenzit perspectief bieden. Het Huis van het Recht maakt juridische hulp laagdrempelig. Zie het als een huisarts van de juridische wereld. Je loopt er makkelijk binnen om een vraag te stellen.”

thumbnail_image1.jpg
thumbnail_image3.jpg

Proef

Het eerste Huis van het Recht is een proef. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, burgemeester Emile Roemer en de president van de Limburgse rechtbank Peter Pulles deden de aftrap. Het loket bevindt zich aan de Geerstraat 105 in Heerlen.