Dit jaar blijft de huur gelijk voor iedereen in een sociale huurwoning. Dit wordt ook wel ‘huurbevriezing’ genoemd. Ook is er geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat is besloten door de Rijksoverheid. Deze huurbevriezing geldt voor alle huurders van Weller. Eenmalig vindt er dus er geen huurverhoging plaats op 1 juli 2021. Onze huurders ontvangen hierover in april ook een brief.

Overeenstemming huurderskoepels
Wij houden de huren graag betaalbaar. Daarom hadden we met de huurderskoepels afgesproken om de huren inflatievolgend te verhogen dit jaar. Deze eerder gemaakte afspraken zijn door de huurbevriezing nu vervallen. Dat betekent dus dat huurders dit jaar helemaal geen huurverhoging krijgen.

Goed om te weten
Sinds 1 januari 2021 is de ‘Wet eenmalige huurverlaging’ van kracht. Een groep huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur komt hiervoor in aanmerking. Deze huurverlaging staat los van de huurbevriezing. Als uw inkomen in 2019 laag was en u had in verhouding een hoge huur, dan hoeft u verder niets te doen. Deze huurders hebben in maart bericht gekregen van Weller. Als uw gezamenlijk inkomen gedaald is vanaf 2020 moet u zelf actie ondernemen ten aanzien van de huurverlaging. We verwijzen u graag naar dit bericht.

Meer informatie:

- Huurbevriezing (woonbond)
- Eenmalige huurverlaging 2021 :: Weller (wellernet.nl)